Czasamito tak człowiekowi dopieką [...] – natalia(__ups

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest natalia(__ups — zgromadziliśmy 1 opinia.

Cza­sami to tak człowieko­wi do­pieką że aż trud­no wyjść z for­my dziennikarskiej

in­sp pra­nie bez na­macza­nia

myśl • 21 kwietnia 2017, 15:01

za­pew­ne tą nie­szczęsną wy­rocznię na­pisała Ania po UJ na pod­sta­wie da­nych oso­bowych wyk­radzionych przez pi­gułę Anię po stu­dium pielęgniar­skim , stąd [...] — czytaj całość

Menu
Użytkownicy
M N O
Aktywność

dzisiaj, 08:25None sko­men­to­wał tek­st Być szcze­rym do bólu, [...]

dzisiaj, 08:24None sko­men­to­wał tek­st Pamiętaj, gdy ot­worzą bra­my [...]

dzisiaj, 08:22Pankreator sko­men­to­wał tek­st Pamiętaj, gdy ot­worzą bra­my [...]

dzisiaj, 08:19fyrfle sko­men­to­wał tek­st Mazowieckiemu

dzisiaj, 08:19None sko­men­to­wał tek­st Pamiętaj, gdy ot­worzą bra­my [...]

dzisiaj, 08:09Naja sko­men­to­wał tek­st Być szcze­rym do bólu, [...]

dzisiaj, 08:00Naja wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 08:00giulietka sko­men­to­wał tek­st cdn.  

dzisiaj, 07:59giulietka sko­men­to­wał tek­st to nie łza mi [...]

dzisiaj, 07:54Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Być szcze­rym do bólu, [...]