Czasami mała zmiana wymaga [...] – oszi3

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest oszi3 — zgromadziliśmy 9 opinii.

Cza­sami mała zmiana wy­maga wiel­kiej od­wa­gi.

myśl
zebrała 8 fiszek • 15 marca 2019, 00:44

Mm ale nie ma re­guły wy też pot­ra­ficie jeździć. 

Czy le­piej, nie wiem, na pew­no bez­pie­czniej, w wielu przy­pad­kach, co jest dob­re w sumie 

A tak jest? 

Nie po­wie­działem, że tak nie jest 

Ko­biety jeżdzą le­piej od męzczyzn tyl­ko te­go nie widać 

Zwłaszcza w przy­pad­ku ko­biet, jeśli chodzi o zmianę pa­sa ruchu 

Zmiany wpro­wadzają po­wiew energii. 

zgadzam się z tym 

Prawda.
Dob­ra­noc. :) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

yestem

Użytkownicy
N O P
Aktywność

dzisiaj, 20:08Jacob-Filth sko­men­to­wał tek­st - wy­bieram pros­te dro­gi [...]

dzisiaj, 18:16ZiZu34 sko­men­to­wał tek­st Czy się stoi czy [...]

dzisiaj, 17:49lil roz sko­men­to­wał tek­st zbrodnia Ika­ra

dzisiaj, 17:27lil roz sko­men­to­wał tek­st Pytanie: Czy jest życie [...]

dzisiaj, 17:01lil roz sko­men­to­wał tek­st Nie mów nic. Kocha [...]

dzisiaj, 16:51karykaturalna sko­men­to­wał tek­st - wy­bieram pros­te dro­gi [...]