Czasami ciężko się zmieścić [...] – LiaMort

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest LiaMort — zgromadziliśmy 4 opinie.

Cza­sami ciężko się zmieścić w oczach innych.

pełni wad.

myśl dnia z 25 czerwca 2019 roku
zebrała 11 fiszek • 8 kwietnia 2019, 12:24

cza­sami jest wszys­tko, a cza­sami nic
cza­sami się zgadza, a cza­sami nie

ja się mie­szczę w jed­nym oku, bo pat­rząc z blis­ka w oba nie sposób
dla­tego nie można roz­ma­wiać z kimś w czte­ry oczy na pew­nej odległości 

Nie prze­sadzam bo kwiat­ki wzrosną. ;) 

Można pos­traszyć, to po­większa im oczy. ;)
Nie prze­sadzaj­my, ma­my też za­lety, war­to dbać o po­zytyw­ny bi­lans i mieć gdzieś czy­jeś oczy. :)
Miłego dnia. :)) 

a co do­piero w głowie ;) 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
K L M
Aktywność

dzisiaj, 17:31oszi3 do­dał no­wy tek­st Świat jest ma­terial­ny, ale [...]

dzisiaj, 16:41oszi3 do­dał no­wy tek­st Bardziej niż te­go, że [...]

dzisiaj, 15:25.Rodia sko­men­to­wał tek­st padnięty z wrażenia

dzisiaj, 15:22.Rodia sko­men­to­wał tek­st Albo masz fa­ceta, al­bo [...]

dzisiaj, 15:18.Rodia sko­men­to­wał tek­st Nadmiar wie­dzy pot­ra­fi za­bić [...]

dzisiaj, 14:54E.H. sko­men­to­wał tek­st Nadmiar wie­dzy pot­ra­fi za­bić [...]

dzisiaj, 14:23truman do­dał no­wy tek­st pociecha

dzisiaj, 11:49fyrfle sko­men­to­wał tek­st Publikując... pielęgnu­jesz swój ek­shi­bic­jo­nizm.  

dzisiaj, 11:47fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie dwieście trzydzies­te piąte