rikardo rikardo
 8 lipca 2008 roku, godz. 18:00

Tak. I co najważniejsze ten "manewr odwrócenia" traktuję symbolicznie, bo rozumiem go jako przedłużenie życia w nieskończoność, zgodnie z tym, co ON obiecał w Biblii za pośrednictwem proroctw pism hebrajskich /ST/ oraz ustami swego umiłowanego Syna, Jezusa na kartach Chrześcijańskich Pism Greckich /NT/
Wierzę w to, bo - jak mówi natchnione Słowo Boże - ON nie może kłamać.

ANETA Aneta
 8 lipca 2008 roku, godz. 17:09

ON... Masz na myśli Boga?