Co z tego, że [...] – Ika1994

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Ika1994 — zgromadziliśmy 3 opinie.

Co z te­go, że pog­ry­ziona przez komary...
Co z te­go, że niewyspana...
Co z te­go, jeśli spędziła os­tatni wieczór przy og­nisku, z przy­jaciółmi, których być może już nig­dy nie zobaczy...

--------------------------------------------------------
chodzi tu o to (dla tych co nie ro­zumieją) że ci przy­jaciele niedługo się roz­jadą, każdy w swoją stronę i naj­praw­do­podob­niej już się nie spot­kają w tym sa­mym składzie

myśl
zebrała 25 fiszek • 1 lipca 2010, 09:00

Bo ja wiem czy tyl­ko o gim­nazjum chodzi.
U mnie na przykład, dro­gi ro­zeszły się całko­wicie.
Je­den wy­jechał na stu­dia, dru­gi się przep­ro­wadził, trze­ci wyb­rał się do szkoły śred­niej, a ja na­pawam się pięknem in­ne­go kra­ju.
I to w ciągu jed­nych je­dynych wa­kac­ji.
Ale jed­ne­go nam nikt nie od­bie­rze. Wspom­nień ;) 

Oczy­wiście jest to praw­da ;D Tym­bar­dziej dla osób, które wyszły z gim­nazjum i każdy idzie do in­nej szkoły ;) 

Trze­ba mieć nadzieję, ona nig­dy nie zawodzi. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

rewers

Użytkownicy
H I J
Aktywność

dzisiaj, 12:23marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st to i li­liowo

dzisiaj, 12:11Korneliaa do­dał no­wy tek­st Powiedz właśnie dzi­siaj, że [...]

dzisiaj, 11:58marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Sennik

dzisiaj, 11:57Abe cadło wy­powie­dział się w wątku To czy tam­to ? 

dzisiaj, 11:31fyrfle sko­men­to­wał tek­st Tęsknota i cze­kanie

dzisiaj, 11:29Cropka sko­men­to­wał tek­st Sennik

dzisiaj, 11:12Korneliaa sko­men­to­wał tek­st Są te­maty, które omi­jamy [...]

dzisiaj, 11:10Korneliaa sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 10:58Lila_ sko­men­to­wał tek­st Sennik

dzisiaj, 10:50marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Sennik