Co to jest mądrość? [...] – sprajtka

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest sprajtka — zgromadziliśmy 4 opinie.

Co to jest mądrość? To szko­da w którą się weszło. Szko­da Ci tych wszys­tkich , którzy nie ro­zumieją po­dob­nie jak wciąż Ty...

myśl
zebrała 6 fiszek • 23 maja 2019, 14:45

ano szkoda... 

Mądrość niejed­no ma imię...
Może to zdol­ność ucze­nia się połączo­na z cieka­wością i podzi­wem dla całego bo­gac­twa wie­dzy jeszcze nie zdo­bytej?
Choć są też ta­cy, którzy mądrością na­zywają og­rom nie­szczęścia na­pot­ka­nego w życiu i umiejętność radze­nia so­bie z nim.
Ale co ja tam wiem, ja goopi yes­tem. ;)
Miłego po­połud­nia. :)) 

A dla mnie to ciągłe poszukiwanie... 

Mądrość to sza­cunek do życia, moim zdaniem. 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Moon G

Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 09:26stalkerai sko­men­to­wał tek­st dreszcze

dzisiaj, 09:02zatopiony.wrak. sko­men­to­wał tek­st wytchnienie

dzisiaj, 09:00zatopiony.wrak. sko­men­to­wał tek­st Gdy świat przes­ta­nie się [...]

dzisiaj, 07:51Cropka sko­men­to­wał tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 07:50Cropka wy­powie­dział się w wątku Gry słow­ne

dzisiaj, 07:40piórem2 sko­men­to­wał tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 07:29Cropka sko­men­to­wał tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 06:56fyrfle sko­men­to­wał tek­st Sam

dzisiaj, 06:53filutka do­dał no­wy tek­st Kochający mąż Urok cud kwiatów [...]