- Co robisz w [...] – zaczarowana...

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest zaczarowana... — zgromadziliśmy 9 opinii.

- Co ro­bisz w so­botę rano?
- Po­pełniam samobójstwo!
- No to może piątek wieczór?

myśl
zebrała 37 fiszek • 20 lutego 2010, 13:57

Praw­dzi­wy autor tek­stu: Woody Allen. 

Nie na­pisałaś te­go a pod­pi­salaś jak pod wlasną myślą.

Pa­miętaj, że pra­wa autor­skie myśli na­leżą do jej auto­ra.(re­gula­min chy­ba znasz).
I te­go się trzy­maj. Więcej po­kory i szacunku. 

wiem, że to jest ego myśl. 

-Co ro­bisz w so­botę wieczorem?
-Po­pełniam samobójstwo!
-Hmm...w ta­kim ra­zie co po­wiesz na piątek wie­czo­rem?
 [...] — czytaj całość

Złośli­wość pier­wszy sort! Tak trzymać!!! 

Tak właśnie myślałam, że to je­go, ale nie byłam pew­na więc nie pisałam. 

Obiło mi się to wcześniej już o uszy. 

Nio tak,ten piątek może wszys­tko zmienić.Oby :) 

Po­kazu­je to jak ludzie się sobą interesują... 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

zaczarowana...

Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

dzisiaj, 08:09przelon do­dał no­wy tek­st Nic bo­wiem nie czy­ni [...]

dzisiaj, 08:07piórem2 sko­men­to­wał tek­st Czekałam 22 dni

dzisiaj, 07:52piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kiedyś byłem sobą, te­raz [...]

dzisiaj, 07:46piórem2 sko­men­to­wał tek­st Głupota, to wspólna mat­ka [...]

dzisiaj, 04:26Irracja sko­men­to­wał tek­st Czekałam 22 dni

dzisiaj, 01:43Nina K do­dał no­wy tek­st Czekałam 22 dni

dzisiaj, 01:03sand sko­men­to­wał tek­st ... od daw­na zas­ta­nawiałem [...]

dzisiaj, 00:29róż li­la do­dał no­wy tek­st lata więc

dzisiaj, 00:21sand do­dał no­wy tek­st Wypalasz się jak nic, [...]