- Co robisz w [...] – zaczarowana...

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest zaczarowana... — zgromadziliśmy 9 opinii.

- Co ro­bisz w so­botę rano?
- Po­pełniam samobójstwo!
- No to może piątek wieczór?

myśl
zebrała 37 fiszek • 20 lutego 2010, 13:57

Praw­dzi­wy autor tek­stu: Woody Allen. 

Nie na­pisałaś te­go a pod­pi­salaś jak pod wlasną myślą.

Pa­miętaj, że pra­wa autor­skie myśli na­leżą do jej auto­ra.(re­gula­min chy­ba znasz).
I te­go się trzy­maj. Więcej po­kory i szacunku. 

wiem, że to jest ego myśl. 

-Co ro­bisz w so­botę wieczorem?
-Po­pełniam samobójstwo!
-Hmm...w ta­kim ra­zie co po­wiesz na piątek wie­czo­rem?
 [...] — czytaj całość

Złośli­wość pier­wszy sort! Tak trzymać!!! 

Tak właśnie myślałam, że to je­go, ale nie byłam pew­na więc nie pisałam. 

Obiło mi się to wcześniej już o uszy. 

Nio tak,ten piątek może wszys­tko zmienić.Oby :) 

Po­kazu­je to jak ludzie się sobą interesują... 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

zaczarowana...

Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

wczoraj, 21:23szpiek sko­men­to­wał tek­st Myślimy, że sięgnęliśmy dna, [...]

wczoraj, 21:00piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kler? - żenująco nud­ny.  

wczoraj, 20:54LiaMort sko­men­to­wał tek­st Myślimy, że sięgnęliśmy dna, [...]

wczoraj, 20:52LiaMort sko­men­to­wał tek­st ludzie ma­li rzad­ko się [...]

wczoraj, 20:52danioł sko­men­to­wał tek­st Myślimy, że sięgnęliśmy dna, [...]

wczoraj, 20:50LiaMort do­dał no­wy tek­st Myślimy, że sięgnęliśmy dna, [...]

wczoraj, 20:45danioł sko­men­to­wał tek­st Każdy kar­mi swoją duszę [...]

wczoraj, 20:45danioł sko­men­to­wał tek­st Pamiętaj, że ro­biąc krok [...]

wczoraj, 20:35Menedzer5 do­dał no­wy tek­st Każdy kar­mi swoją duszę [...]

wczoraj, 20:19Menedzer5 do­dał no­wy tek­st Pamiętaj, że ro­biąc krok [...]