maba
 12 września 2020 roku, godz. 9:24

Ważna myśl.

yestem yestem
 19 grudnia 2017 roku, godz. 21:48

Nieczłowieka także. ;)
Dobra myśl, potrzebna.
Miłego wieczoru. :))

kati75 Kati
 19 grudnia 2017 roku, godz. 12:31

nies­te­ty bo­li ale cza­sem łzy za­mieniają się uśmiech ,nie wol­no przes­ta­wać wie­rzyć .W nas prze­cież ktoś wie­rzy ten naj­wyższy i każdy po­winien wie­rzyć w siebie i swo­je moż­li­wości te­mat rze­ka i wiele można na ten te­mat polemizować

Adnachiel M.
 19 grudnia 2017 roku, godz. 12:23

I oby nigdy nikt wierzyć w człowieka Ci nie zabronił.
Warto. Choć czasem boli.
:)

kati75 Kati
 19 grudnia 2017 roku, godz. 12:17

dzień dobry wiem że to pobożne życzenie ale jeszcze wierzę w człowieka;)miłego dnia po długim czasie;)

Adnachiel M.
 19 grudnia 2017 roku, godz. 12:16

Dzień dobry :)
Tak, warto czynić ów spojrzenie, choć ludzki świat ślepnie i przyćmiewa człowieka.