co każe kwiatom przywdziewać [...] – yestem

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest yestem — zgromadziliśmy 6 opinii.

co każe kwiatom przyw­dziewać ar­cydzieła malowane?
co mo­tylom układać na skrzydłach cu­dow­ne mozaiki?
co słowi­kom z nut rzeźbić mis­terne koronki?
miłość?
nie
raczej za nią tęsknota
może ona też jest potrzebna
by świat był choć trochę mil­szy dla oka

myśl
zebrała 9 fiszek • 15 grudnia 2018, 19:08

Bar­dzo dziękuję za ciepłe słowa.
Miłego wie­czo­ru. :)) 

Na pew­no tez jest pot­rzeb­na, jest pew­ne­go rodza­ju nadzieją, w tym niekiedy bez­dusznym świecie 

I te­raz przez Ciebie mam... przedświąteczne wy­pieki. ;)
Dzięki.
Miłego wie­czo­ru. :)) 

Wi­tam :))

Za­pachniało poezją... ład­nie! :) 

Pozdrawiam 

Po­dob­no to głód każe nam się ruszać, a bez­ruch kończy się śmier­cią. Cieka­wy ek­spe­ryment przep­ro­wadził John B. Calhoun... na myszach, ale czy aż tak bar­dzo się od nich różni­my? ;)
Dzięki za in­te­resujący komentarz.
Poz­dra­wiam. :) 

Może ta pot­rze­ba piękna, pot­rze­ba ut­rwa­lenia wspom­nień którą prag­niemy zacho­wać, prag­niemy jej uwodzi­ciel­skiego za­pachu - zmo­tywo­wani tym głodem aby godzi­nie wal­cze­nia w kuchni osiągnąć ten stan za­raz po obiedzie. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

wczoraj, 23:27chrupcia do­dał no­wy tek­st Ode mnie

wczoraj, 22:56Bettie do­dał no­wy tek­st jestem naczy­niem na sprzeczne [...]

wczoraj, 22:51Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

wczoraj, 22:15Naja sko­men­to­wał tek­st Ludzie chcą, abym ich [...]

wczoraj, 22:13Naja do­dał no­wy tek­st Każdy ma swoją mowę, [...]

wczoraj, 22:12Ninja do­dał no­wy tek­st Lubie światła w ciem­ności Lu­bie [...]

wczoraj, 22:12Logos do­dał no­wy tek­st Książki, której nikt nie [...]

wczoraj, 22:12RozaR do­dał no­wy tek­st Stado

wczoraj, 22:10Naja sko­men­to­wał tek­st Mowawynikająca z mo­jego pra­wa

wczoraj, 21:54RozaR sko­men­to­wał tek­st Ściśniete gardło