co każe kwiatom przywdziewać [...] – yestem

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest yestem — zgromadziliśmy 8 opinii.

co każe kwiatom przyw­dziewać ar­cydzieła malowane?
co mo­tylom układać na skrzydłach cu­dow­ne mozaiki?
co słowi­kom z nut rzeźbić mis­terne koronki?
miłość?
nie
raczej za nią tęsknota
może ona też jest potrzebna
by świat był choć trochę mil­szy dla oka

myśl
zebrała 10 fiszek • 15 grudnia 2018, 19:08

Pięknie dziękuję. :)) 

- pięknie przyo­dziane słowa
:)) 

Bar­dzo dziękuję za ciepłe słowa.
Miłego wie­czo­ru. :)) 

Na pew­no tez jest pot­rzeb­na, jest pew­ne­go rodza­ju nadzieją, w tym niekiedy bez­dusznym świecie 

I te­raz przez Ciebie mam... przedświąteczne wy­pieki. ;)
Dzięki.
Miłego wie­czo­ru. :)) 

Wi­tam :))

Za­pachniało poezją... ład­nie! :) 

Pozdrawiam 

Po­dob­no to głód każe nam się ruszać, a bez­ruch kończy się śmier­cią. Cieka­wy ek­spe­ryment przep­ro­wadził John B. Calhoun... na myszach, ale czy aż tak bar­dzo się od nich różni­my? ;)
Dzięki za in­te­resujący komentarz.
Poz­dra­wiam. :) 

Może ta pot­rze­ba piękna, pot­rze­ba ut­rwa­lenia wspom­nień którą prag­niemy zacho­wać, prag­niemy jej uwodzi­ciel­skiego za­pachu - zmo­tywo­wani tym głodem aby godzi­nie wal­cze­nia w kuchni osiągnąć ten stan za­raz po obiedzie. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

dzisiaj, 21:31RoseAngel do­dał no­wy tek­st Porwana wiat­rem, ut­ra­ciła grunt [...]

dzisiaj, 21:21oszi3 do­dał no­wy tek­st Szukaj plusów, czyń postępy, [...]

dzisiaj, 21:09Logos sko­men­to­wał tek­st Chwilowo jes­tem bied­ny i [...]

dzisiaj, 20:52danioł sko­men­to­wał tek­st empty the bin...  

dzisiaj, 20:51danioł sko­men­to­wał tek­st Zaśnij. Nie budź się, [...]

dzisiaj, 20:46fyrfle sko­men­to­wał tek­st Widzę smu­tek w Twoich [...]

dzisiaj, 20:45danioł sko­men­to­wał tek­st wszystko co ro­bisz od­da­la [...]

dzisiaj, 20:45fyrfle sko­men­to­wał tek­st Jeden wy­kończo­ny człowiek. Ni­by [...]

dzisiaj, 20:44danioł sko­men­to­wał tek­st tam dokąd uciekasz mie­szka [...]

dzisiaj, 20:44fyrfle sko­men­to­wał tek­st Chwilowo jes­tem bied­ny i [...]