Co bym zmieniła gdybym [...] – iceflowers

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest iceflowers — zgromadziliśmy 3 opinie.

Co bym zmieniła gdy­bym mogła cofnąć czas? Nic, ab­so­lut­nie nic. Dlacze­go? Bo gdy­bym zmieniła je­den mo­ment, całe życie mogłoby się po­toczyć inaczej. Nie byłoby tych pięknych chwil, ale również tych złych. Jed­nak mi­mo wszys­tko, dzięki te­mu jes­tem bo­gat­sza o ba­gaż doświad­czeń i wiem ja­kich błędów nie po­pełniać.

myśl
zebrała 42 fiszki • 13 września 2010, 21:20

ja teore­tycznie po­win­nam wie­dzieć ja­kich błędów nie po­pełniać, lecz cza­sem po­kusa, że przez chwilę mogę być szczęśli­wa zaw­sze bie­rze górę.. i nie myslę o tym co potem..
ehh.
świet­ne mys­li;) pozdrawiam. 

Dob­ra myśl ;)) 

Bar­dzo mądrze, poz­dra­wiam :) 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
H I J
Aktywność

dzisiaj, 15:30Moon G sko­men­to­wał tek­st może i morze wiary

dzisiaj, 15:26sprajtka sko­men­to­wał tek­st duch ciemn Ego Por­te­ra

dzisiaj, 15:23Moon G sko­men­to­wał tek­st Nieszczęsna 7iódem­ka

dzisiaj, 15:21MyArczi sko­men­to­wał tek­st duch ciemn Ego Por­te­ra

dzisiaj, 15:18sprajtka sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 15:15sprajtka sko­men­to­wał tek­st Beztroskie wspom­nienie

dzisiaj, 15:14PetroBlues sko­men­to­wał tek­st Beztroskie wspom­nienie

dzisiaj, 15:12sprajtka sko­men­to­wał tek­st może i morze wiary

dzisiaj, 15:10marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st może i morze wiary

dzisiaj, 15:00sprajtka sko­men­to­wał tek­st Nieszczęsna 7iódem­ka