danioł daniel
 22 kwietnia 2019 roku, godz. 21:21

zinstytucjalizowanie