Ciągle się dziwię, że [...] – eyesOFsoul

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest eyesOFsoul — zgromadziliśmy 21 opinii.

Ciągle się dzi­wię, że się zno­simy, cho­ciaż po ub­ra­niach te­go nie widać...


ze spec­jalną de­dykacją dla bys­tre­go76

myśl
zebrała 7 fiszek • 25 września 2017, 23:10

Mnie znieść co­raz trud­niej, gdyż mi­mo, że je­sień do­piero, to już zmieniłam oponę z let­niej na zi­mową...mnie to trud­no unieść;))) 

Pew­nie, że dam radę :D 

Opuść fo­ka i po­luzuj gro­ta, dasz radę. :)) 

Po­nosi mnie na wiet­rze. A że wiet­rzną ma­my pogodę... 

Tak, po­dobieństwo jest uderzające... aż be­ret pod­ska­kuje. :D
Z tym... roz­wolnieniem... trochę Cię po­niosło. :P

Ro­zumiem, mniej wiem, krócej cier­pię. :)) 

Nie myl­my roz­chodze­nie z roz­wodze­niem (ani broń boże z roz­wolnieniem) - wszys­tko brzmi tak podobnie.
Be­rety lu­bią się po­nieść. ;p

Ojj, to nie py­taj. :D 

Dob­rze??? A wszędzie trąbią, że to nie po bożemu?... ;)
Tak, ta­kie COŚ może całkiem przejąć kon­trolę... nad be­retem. :D
Aż się boję za­pytać, które re­jony za­haczają o Twoją branżę... ;)
Miłego wie­czor­ku. :)) 

Jak się roz­chodzi, to dob­rze.
Gorzej jak coś w nas wej­dzie i zos­ta­nie :D

Nie wni­kam w głowy. To nie mo­ja branża. ;p 

Nie wiem, o co się roz­chodzi. ;)
Skłamię... yes­tem pra­wie nie śmi­gany. :D ha ha ha 
Ktoś tu kiedyś rzekł, że mam trzy głowy... to się na­zywa prze­waga liczeb­na i wiel­kościowa. :D
Dob­ra­noc. :)) 

Ar­tyzm czy ar­tre­tyzm roz­chodzisz?
Śmigło Ci to przez głowę? Czy główkę? :D 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

eyesOFsoul

Użytkownicy
D E F
Aktywność

dzisiaj, 01:22Moon G sko­men­to­wał tek­st pusto mi 

dzisiaj, 01:13po-duszka do­dał no­wy tek­st 8.08

dzisiaj, 01:11Moon G sko­men­to­wał tek­st NEW AWE­SOME PLA­CE

wczoraj, 22:41Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Dzień myśli

wczoraj, 21:22lukaajka do­dał no­wy tek­st Północ wy­biła ze­garo­wa tar­cza, [...]

wczoraj, 21:20lukaajka do­dał no­wy tek­st Nie za­pom­nij się świeżych [...]

wczoraj, 21:18lukaajka do­dał no­wy tek­st Czy pa­miętasz tą dziew­czynę [...]

wczoraj, 21:04yestem sko­men­to­wał tek­st Kiedy umierasz, ska­zany na [...]

wczoraj, 21:02yestem sko­men­to­wał tek­st YHYM

wczoraj, 20:57yestem sko­men­to­wał tek­st W po­ciągu