Sexoh't Bronek
 22 września 2020 roku, godz. 15:27

To jest piękna myśl
Chwała Bohaterom Zawsze!
Smutne, że ludzie zapominają