Chciej być z kimś, [...] – eyesOFsoul

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest eyesOFsoul — zgromadziliśmy 7 opinii.

Chciej być z kimś, kto nie będzie mówił i ro­bił coś, tyl­ko dla­tego, że te­go prag­niesz. Bar­dziej od wy­muszo­nych gestów, słów i czynów pożądaj je­go szczęścia, tak jak on pożąda Twe­go. Bo­wiem nie ma nic bar­dziej krzyw­dzące­go, jak fałsz, który zaczy­na tworzyć mur między za­kocha­nymi. I roz­pier­da­la... Dosłow­nie - roz­pier­da­la wszys­tko to, co płynęło kiedyś z ser­ca.

myśl
zebrała 77 fiszek • 13 października 2010, 15:34

Usu­wam ko­men­tarz z rac­ji - sa­mi wiecie ja­kiej! ;> 

chy­ba Cię pogieło 

Ko­cie... Nie ner­wuj mnie przed stu­diami, jak ja Cię proszę. Bo złapię Cię w Kra­kowie i ta­kiego ko­pa w tyłek Ci za­sadzę, że Ty eyesową do końca życia łukiem sze­rokim będziesz omi­jać. ;> 

Przyk­ro mi... 

Pff. Na­wet mnie nie znasz... ;> 

Zgadzam się... od pier­wsze­go słowa do os­tatniej krop­ki... Pozdrawiam! 

Re­welac­ja. Me­ga mądre...

Pozdrawiam. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

amii

Użytkownicy
D E F
Aktywność

wczoraj, 23:17Aspers do­dał no­wy tek­st Nie na­leży ok­reślać życia [...]

wczoraj, 22:43piórem2 sko­men­to­wał tek­st Wieczorek poetyc­ki

wczoraj, 21:26Jacob-Filth sko­men­to­wał tek­st Wieczorek poetyc­ki

wczoraj, 21:05yestem sko­men­to­wał tek­st Mama po­win­na mieć ser­ce [...]

wczoraj, 21:02yestem sko­men­to­wał tek­st Ramy to ta­my umysłu.  

wczoraj, 21:01yestem sko­men­to­wał tek­st Oprawić ob­raz w ra­my [...]