Chciałabym aby każdy normalny [...] – onejka

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest onejka — zgromadziliśmy 5 opinii.

Chciałabym aby każdy "nor­malny Po­lak" nie uważał za nienor­malne­go Po­laka, te­go, który myśli i żyje inaczej niż on.

myśl
zebrała 5 fiszek • 12 października 2017, 13:35

Ktoś piąty przy­fishko­wał, ale wo­li po­zos­tać in­cogni­to. ;) 

Miło, że jest nas cho­ciaż czwo­ro :) 

Też bym chciała, ba wręcz marzę o tym, ale to niewykonalne. 

Załat­wione. Złota ryb­ka mi obiecała... tyl­ko ona od­ro­binę przygłucha, nie wiem, czy cze­goś nie po­myli... ;)
Poz­dra­wiam. :)) 

... "po­bożne życze­nie"... tyl­ko nie wiem czy "bóg nor­malnych Po­laków" prze­widu­je spełnianie ta­kich życzeń...

;-) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
N O P
Aktywność

wczoraj, 23:58Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Usiądż w wy­god­nie, wyrzuć [...]

wczoraj, 23:57Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Usiądż w wy­god­nie, wyrzuć [...]

wczoraj, 21:57cyt.adela do­dał no­wy tek­st Hol

wczoraj, 20:56piórem2 do­dał no­wy tek­st Usiądż w wy­god­nie, wyrzuć [...]

wczoraj, 20:29piórem2 sko­men­to­wał tek­st Zobacz ja­kie zmiany zachodzą [...]

wczoraj, 20:28yestem sko­men­to­wał tek­st Zobacz ja­kie zmiany zachodzą [...]

wczoraj, 20:27piórem2 sko­men­to­wał tek­st Im głębiej wchodzisz w [...]

wczoraj, 20:26yestem sko­men­to­wał tek­st Im głębiej wchodzisz w [...]

wczoraj, 20:23piórem2 sko­men­to­wał tek­st Zobacz ja­kie zmiany zachodzą [...]

wczoraj, 20:22yestem sko­men­to­wał tek­st Zobacz ja­kie zmiany zachodzą [...]