Chciałabym aby każdy normalny [...] – onejka

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest onejka — zgromadziliśmy 5 opinii.

Chciałabym aby każdy "nor­malny Po­lak" nie uważał za nienor­malne­go Po­laka, te­go, który myśli i żyje inaczej niż on.

myśl
zebrała 5 fiszek • 12 października 2017, 13:35

Ktoś piąty przy­fishko­wał, ale wo­li po­zos­tać in­cogni­to. ;) 

Miło, że jest nas cho­ciaż czwo­ro :) 

Też bym chciała, ba wręcz marzę o tym, ale to niewykonalne. 

Załat­wione. Złota ryb­ka mi obiecała... tyl­ko ona od­ro­binę przygłucha, nie wiem, czy cze­goś nie po­myli... ;)
Poz­dra­wiam. :)) 

... "po­bożne życze­nie"... tyl­ko nie wiem czy "bóg nor­malnych Po­laków" prze­widu­je spełnianie ta­kich życzeń...

;-) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
N O P
Aktywność

dzisiaj, 15:02piórem2 sko­men­to­wał tek­st Co można porównać do [...]

dzisiaj, 13:35Loisentaz sko­men­to­wał tek­st Ta bez­silność, która karze [...]

dzisiaj, 13:33.Rodia sko­men­to­wał tek­st Co można porównać do [...]

dzisiaj, 13:31.Rodia sko­men­to­wał tek­st mąż zaufa­nia

dzisiaj, 13:30.Rodia sko­men­to­wał tek­st Obietnica

dzisiaj, 13:27carolyna sko­men­to­wał tek­st Obietnica

dzisiaj, 13:26carolyna sko­men­to­wał tek­st Wojna

dzisiaj, 12:50cyt.adela sko­men­to­wał tek­st życie jak w ka­lej­dosko­pie

dzisiaj, 10:53piórem2 sko­men­to­wał tek­st Co można porównać do [...]

dzisiaj, 10:45$$ ma­ny wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2