Chcesz wiedzieć dla kogo [...] – ciasteczko

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest ciasteczko — zgromadziliśmy 2 opinie.

Chcesz wie­dzieć dla ko­go jes­teś ważny? Usuń fa­cebooka, a zo­baczysz ile osób będzie w sta­nie się z tobą skon­takto­wać, żeby zwyczaj­nie za­pytać " Co u Ciebie?".

myśl
zebrała 6 fiszek • 19 grudnia 2013, 23:13

wiesz, że praw­dzi­wy kon­takt mam może z trze­ma oso­bami z fb,
reszta to ludzie z który­mi mam kon­takt aku­rat nie ma ich na fb, zas­ka­kujące, al­bo nie ma­my się w zna­jomych bo to jest coś więcej.
Przy­jaźń. Nie mie­rzo­na na liczbę zna­jomych, i po­niekąd się zgadzam z pop­rzed­ni­mi opiniami.
pozdrawiam 

Tak z 150 zna­jomych jak jed­na oso­ba znik­nie,to nie dos­trzeże pra­wie nikt... 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

krysta

Użytkownicy
B C D
Aktywność

dzisiaj, 10:33.Rodia wy­powie­dział się w wątku offtop.  

dzisiaj, 10:29.Rodia wy­powie­dział się w wątku Nasze Ideały.  

dzisiaj, 10:26.Rodia wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

dzisiaj, 10:25fyrfle do­dał no­wy tek­st WINNI(recenzja fil­mu)

dzisiaj, 09:52RozaR sko­men­to­wał tek­st Strzelali do nas bo [...]

dzisiaj, 09:26fyrfle do­dał no­wy tek­st GRUDZIEŃ

dzisiaj, 09:13onejka sko­men­to­wał tek­st Jeśli ktoś blis­ki niesłusznie [...]

dzisiaj, 08:43Mystery_girl do­dał no­wy tek­st Jaka szko­da, że nie [...]

dzisiaj, 05:53silvershadow sko­men­to­wał tek­st Jeśli ktoś blis­ki niesłusznie [...]