5 stycznia 2020 roku, godz. 13:24  6,8°C

Chaos nie istnieje. Chaos to inny rodzaj porządku.

stepbyson ifan
 5 stycznia 2020 roku, godz. 14:25

Wszystko da się skatalogować, ale umieszczanie przeciwieństw w jednej szufladzie jest jałowe