oteo
 5 listopada 2013 roku, godz. 21:14

"Obecność przyjaciela wzbogaca wszelkie piękno i wywyższa każdą dobroć."

Księga Urantii, 160:2.8