Całe życie wpajała dzieciom [...] – kati75

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest kati75 — zgromadziliśmy 2 opinie.

Całe życie wpa­jała dzieciom
by zła in­nym nie wyrządzali
kochała po­nad wszys­tko
nicze­go im nie żałowała
mieli ciepły dom z kominkiem
mar­ko­we ciu­chy z górnej półki
stu­dia opłaco­ne wyższe wykształcenia

dziś mat­ka cho­ra przy­kuta do łożka
o wodę pro­si lecz kranówkę dostaje
w zim­nej pie­rzy­nie do wie­czo­ra zostaje
łka cicho lecz te­go nikt nie widzi

sop­lem lo­du ser­ce się stało
dziś prag­nie tyl­ko śmierci
bo nic jej nie zos­tało

myśl
zebrała 4 fiszki • 10 stycznia 2019, 10:44

sta­ramy się da­wać dzieciom to co naj­lep­sze ale cza­sem przek­racza­my pew­ne gra­nice,ta dob­roć wyrządza krzywdę przyz­wycza­ja do dos­tatku ze­rowym kosztem ich sa­mych.Ta­cy mysśą że im wszys­tko się na­leży ,nie muszą się o [...] — czytaj całość

Trze­ba było im żałować... niestety.
Człowieko­wi pot­rze­ba tru­du, by poz­nał cenę te­go, co dos­ta­je.
Poz­dra­wiam. :) 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
J K L
Aktywność

dzisiaj, 01:21yestem sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

dzisiaj, 01:10yestem sko­men­to­wał tek­st poeta współczes­ny

dzisiaj, 00:23Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Wszechświat to idea umysłu

dzisiaj, 00:19ODIUM sko­men­to­wał tek­st Miłość na­daje sens życiu [...]

wczoraj, 23:49marka do­dał no­wy tek­st Sam

wczoraj, 23:33.Rodia sko­men­to­wał tek­st wytchnienie

wczoraj, 23:20kati75 sko­men­to­wał tek­st poeta współczes­ny

wczoraj, 23:06kati75 sko­men­to­wał tek­st ostrzeżenie dla por­ta­lu

wczoraj, 23:05kati75 sko­men­to­wał tek­st 3 mi­nuty

wczoraj, 23:02kati75 sko­men­to­wał tek­st poeta współczes­ny