Całe nasze życie zapisuje [...] – annak

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest annak — zgromadziliśmy 4 opinie.

Całe nasze życie za­pisu­je się w księdze lo­su, ale po la­tach nie wszys­tko chce­my w niej czy­tać.

myśl
zebrała 9 fiszek • 13 maja 2012, 08:56

rac­ja Agnieszko...
poz­dra­wiam serdecznie... 

zgadza się Ag­nie­szko, choć cza­sem po­win­niśmy to co złe przeczy­tać...może wte­dy uniknęli­byśmy powtórzeń... 

masz rację Grze­gorzu...cza­sami tak...
poz­dra­wiam życząc miłego dnia :)))) 

... cza­sami za dużo te­go, by można było so­bie poz­wo­lić na czytanie... 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Irracja

Użytkownicy
A B C
Aktywność

wczoraj, 21:52finder do­dał no­wy tek­st Najlepiej i najłat­wiej pra­cuje [...]

wczoraj, 19:35yestem sko­men­to­wał tek­st Wielkie to po­myle­nie na­zywać [...]

wczoraj, 19:29yestem sko­men­to­wał tek­st jestem skałą, kruszeję

wczoraj, 19:27yestem sko­men­to­wał tek­st Bluszcz nie obej­mu­je z [...]

wczoraj, 19:24yestem sko­men­to­wał tek­st Brak wiary w siebie, [...]

wczoraj, 19:16yestem sko­men­to­wał tek­st Muchomor -leśny sza­tan.  

wczoraj, 19:12yestem sko­men­to­wał tek­st Smutek no­simy w so­bie, [...]

wczoraj, 19:11yestem sko­men­to­wał tek­st Kto przeszedł pus­ty­nię, no­si [...]

wczoraj, 16:49Kedar sko­men­to­wał tek­st Patrząc w gwiaz­dy wbrew [...]

wczoraj, 16:23SAMEsadnnes do­dał no­wy tek­st Tak się pogłębiłam w [...]