RozaR Roza
 13 lipca 2022 roku, godz. 13:38

dobre - nadaje się na wers refrenu