Bylejakość jest grzechem, którego [...] – onejka

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest onejka — zgromadziliśmy 7 opinii.

By­leja­kość jest grzechem, które­go życie ci nie wy­baczy.

myśl
zebrała 11 fiszek • 7 listopada 2014, 11:51

By­le ja­koś doczłapać do... śmier­ci... ;)
Poz­dra­wiam. :) 

bar­dzo traf­na myśl. poz­dra­wiam Onej­ko :-) 

Coś w tym jest :) 

Coś bar­dzo nieg­rzeczne­go przyszło mi do głowy, ale spróbu­je to ucze­sać, Nie kochaj pros­tacko i szybko. 

hmm...jes­teś pewna?;) 

Zaz­wyczaj nie sym­pa­tyzu­jemy z by­leja­kością, aczkol­wiek muszę po­wie­dzieć, iż nied­bałość nieraz popłaca (w skraj­nych przypadkach:)

Miłego piątkowania:) 

Cho­ciaż w niektórych sy­tuac­jach im­pro­wizac­ja się jed­nak opłaca ;) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
N O P
Aktywność

dzisiaj, 18:05Maverick123 do­dał no­wy tek­st Rzeczywistość nie przes­ta­je is­tnieć, [...]

dzisiaj, 17:19Moon G do­dał no­wy tek­st ROZWIĄZANIE

dzisiaj, 17:01angellfall do­dał no­wy tek­st I nag­le spot­ka­liśmy się [...]

dzisiaj, 16:50cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Tam gdzie już jes­teś [...]

dzisiaj, 16:34Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Tam gdzie już jes­teś [...]

dzisiaj, 16:24cyt.adela do­dał no­wy tek­st

dzisiaj, 15:51szpulka wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 15:41szpulka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 15:21fyrfle do­dał no­wy tek­st Tam gdzie już jes­teś [...]

dzisiaj, 14:56Loisentaz do­dał no­wy tek­st Anonse