Bylejakość jest grzechem, którego [...] – onejka

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest onejka — zgromadziliśmy 7 opinii.

By­leja­kość jest grzechem, które­go życie ci nie wy­baczy.

myśl
zebrała 11 fiszek • 7 listopada 2014, 11:51

By­le ja­koś doczłapać do... śmier­ci... ;)
Poz­dra­wiam. :) 

bar­dzo traf­na myśl. poz­dra­wiam Onej­ko :-) 

Coś w tym jest :) 

Coś bar­dzo nieg­rzeczne­go przyszło mi do głowy, ale spróbu­je to ucze­sać, Nie kochaj pros­tacko i szybko. 

hmm...jes­teś pewna?;) 

Zaz­wyczaj nie sym­pa­tyzu­jemy z by­leja­kością, aczkol­wiek muszę po­wie­dzieć, iż nied­bałość nieraz popłaca (w skraj­nych przypadkach:)

Miłego piątkowania:) 

Cho­ciaż w niektórych sy­tuac­jach im­pro­wizac­ja się jed­nak opłaca ;) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
N O P
Aktywność

dzisiaj, 06:31Sunbeam do­dał no­wy tek­st Tak

dzisiaj, 06:22Abe cadło sko­men­to­wał tek­st Czujne i go­towe do [...]

dzisiaj, 06:21Sunbeam do­dał no­wy tek­st Czasem war­to spoj­rzeć na [...]

wczoraj, 22:50piórem2 sko­men­to­wał tek­st Dla idei to na­wet [...]

wczoraj, 22:03Jacob-Filth do­dał no­wy tek­st W niedom­kniętej fra­mudze ok­na Sta­roświat [...]

wczoraj, 21:56Jacob-Filth do­dał no­wy tek­st Poezja to umieć po­ruszyć [...]

wczoraj, 21:52ODIUM sko­men­to­wał tek­st Szukając bo­ga idziesz po [...]

wczoraj, 21:39Quanti18 sko­men­to­wał tek­st Jesteś ko­lejną ce­giełką bu­dow­li [...]

wczoraj, 21:36yestem sko­men­to­wał tek­st Jesteś ko­lejną ce­giełką bu­dow­li [...]

wczoraj, 21:35Quanti18 do­dał no­wy tek­st Jesteś ko­lejną ce­giełką bu­dow­li [...]