Bylejakość jest grzechem, którego [...] – onejka

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest onejka — zgromadziliśmy 7 opinii.

By­leja­kość jest grzechem, które­go życie ci nie wy­baczy.

myśl
zebrała 11 fiszek • 7 listopada 2014, 11:51

By­le ja­koś doczłapać do... śmier­ci... ;)
Poz­dra­wiam. :) 

bar­dzo traf­na myśl. poz­dra­wiam Onej­ko :-) 

Coś w tym jest :) 

Coś bar­dzo nieg­rzeczne­go przyszło mi do głowy, ale spróbu­je to ucze­sać, Nie kochaj pros­tacko i szybko. 

hmm...jes­teś pewna?;) 

Zaz­wyczaj nie sym­pa­tyzu­jemy z by­leja­kością, aczkol­wiek muszę po­wie­dzieć, iż nied­bałość nieraz popłaca (w skraj­nych przypadkach:)

Miłego piątkowania:) 

Cho­ciaż w niektórych sy­tuac­jach im­pro­wizac­ja się jed­nak opłaca ;) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
N O P
Aktywność

dzisiaj, 07:54Papużka sko­men­to­wał tek­st Gdy nie pot­ra­fię za­pom­nieć

dzisiaj, 07:40carolyna sko­men­to­wał tek­st co każe kwiatom przyw­dziewać [...]

dzisiaj, 07:30carolyna sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 06:58IKON sko­men­to­wał tek­st Dobry kel­ner nie ser­wu­je [...]

dzisiaj, 06:43fyrfle do­dał no­wy tek­st Moja We­nus

dzisiaj, 01:20stepbyson sko­men­to­wał tek­st Z ko­bieta­mi jest jak [...]

wczoraj, 22:40cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Przeżyć to cho­ler­ne życie [...]

wczoraj, 22:26Katye do­dał no­wy tek­st Boli...  

wczoraj, 21:55szpiek do­dał no­wy tek­st Z ko­bieta­mi jest jak [...]

wczoraj, 21:06LiaMort do­dał no­wy tek­st Do gro­bowej des­ki i [...]