Być w Rzymie i [...] – piórem2

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest piórem2 — zgromadziliśmy 4 opinie.

Być w Rzy­mie i nie widzieć pa­pieża to jak poz­nać dziew­czynę i nie iść z nią do .... . Wiel­ka stra­ta.

myśl • 14 lipca 2018, 09:55

Pa­pież w ok­nie byl ma­lut­ki za to mo­je łzy wzrusze­nia wiel­kie, ta­kie jak upał przeok­ropny, no­gi mam opuchniete ze zmęcze­nia ale ser­ce pełne ra­dości.
Było warto. 

Nie ale krew mnie za­lała , dosłow­nie. Muas­to strasznie brud­ne za­lud­nione od­ra­pane a ja chciałam mie­szkać w Rzy­mie . Od­kochałam się. Te­moera­tura dziś dochodziła do 38°C ale byłam w ka­takum­bach. Jut­ro papież. 

i zno­wu to samo 

Poz­nałaś dziew­czynę? :) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

yestem

Użytkownicy
O P Q
Aktywność

dzisiaj, 21:00piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kler? - żenująco nud­ny.  

dzisiaj, 20:54LiaMort sko­men­to­wał tek­st Myślimy, że sięgnęliśmy dna, [...]

dzisiaj, 20:52LiaMort sko­men­to­wał tek­st ludzie ma­li rzad­ko się [...]

dzisiaj, 20:52danioł sko­men­to­wał tek­st Myślimy, że sięgnęliśmy dna, [...]

dzisiaj, 20:50LiaMort do­dał no­wy tek­st Myślimy, że sięgnęliśmy dna, [...]

dzisiaj, 20:45danioł sko­men­to­wał tek­st Każdy kar­mi swoją duszę [...]

dzisiaj, 20:45danioł sko­men­to­wał tek­st Pamiętaj, że ro­biąc krok [...]

dzisiaj, 20:35Menedzer5 do­dał no­wy tek­st Każdy kar­mi swoją duszę [...]

dzisiaj, 20:19Menedzer5 do­dał no­wy tek­st Pamiętaj, że ro­biąc krok [...]

dzisiaj, 20:11doremi do­dał no­wy tek­st kropla ja­du pot­ra­fi zmienić [...]