Być w Rzymie i [...] – piórem2

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest piórem2 — zgromadziliśmy 4 opinie.

Być w Rzy­mie i nie widzieć pa­pieża to jak poz­nać dziew­czynę i nie iść z nią do .... . Wiel­ka stra­ta.

myśl • 14 lipca 2018, 11:55

Pa­pież w ok­nie byl ma­lut­ki za to mo­je łzy wzrusze­nia wiel­kie, ta­kie jak upał przeok­ropny, no­gi mam opuchniete ze zmęcze­nia ale ser­ce pełne ra­dości.
Było warto. 

Nie ale krew mnie za­lała , dosłow­nie. Muas­to strasznie brud­ne za­lud­nione od­ra­pane a ja chciałam mie­szkać w Rzy­mie . Od­kochałam się. Te­moera­tura dziś dochodziła do 38°C ale byłam w ka­takum­bach. Jut­ro papież. 

Poz­nałaś dziew­czynę? :) 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
O P Q
Aktywność

dzisiaj, 21:32Clyde wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 21:32Clyde wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 20:58Radziem do­dał no­wy tek­st Złota godzi­na w fo­tog­ra­fii [...]

dzisiaj, 20:39Cropka do­dał no­wy tek­st Bogaty ma tyl­ko ty­le [...]

dzisiaj, 20:38Cropka wy­powie­dział się w wątku Gry słow­ne

dzisiaj, 19:18LiaMort do­dał no­wy tek­st Życie nie pieści z [...]

dzisiaj, 17:44truman do­dał no­wy tek­st stoją

dzisiaj, 17:39truman sko­men­to­wał tek­st łzy naszych ma­tek

dzisiaj, 16:02Cropka do­dał no­wy tek­st Czasem człowiek wy­daje się [...]

dzisiaj, 15:34Moon G do­dał no­wy tek­st Nigdy Więcej