Być w Rzymie i [...] – piórem2

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest piórem2 — zgromadziliśmy 4 opinie.

Być w Rzy­mie i nie widzieć pa­pieża to jak poz­nać dziew­czynę i nie iść z nią do .... . Wiel­ka stra­ta.

myśl • 14 lipca 2018, 09:55

Pa­pież w ok­nie byl ma­lut­ki za to mo­je łzy wzrusze­nia wiel­kie, ta­kie jak upał przeok­ropny, no­gi mam opuchniete ze zmęcze­nia ale ser­ce pełne ra­dości.
Było warto. 

Nie ale krew mnie za­lała , dosłow­nie. Muas­to strasznie brud­ne za­lud­nione od­ra­pane a ja chciałam mie­szkać w Rzy­mie . Od­kochałam się. Te­moera­tura dziś dochodziła do 38°C ale byłam w ka­takum­bach. Jut­ro papież. 

i zno­wu to samo 

Poz­nałaś dziew­czynę? :) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

yestem

Użytkownicy
O P Q
Aktywność

dzisiaj, 21:34Menedzer5 do­dał no­wy tek­st Może to, co w [...]

dzisiaj, 21:23Przegrany Zwy­cięzca sko­men­to­wał tek­st .samotność ot­wiera drzwi do [...]

dzisiaj, 20:24fyrfle sko­men­to­wał tek­st Logicznym jest, że pra­cuje­my [...]

dzisiaj, 20:21fyrfle sko­men­to­wał tek­st W po­ciągu

dzisiaj, 20:13fyrfle do­dał no­wy tek­st Próbując nie gar­dzić

dzisiaj, 20:08finezja do­dał no­wy tek­st Czasami życie toczy się [...]

dzisiaj, 19:06piórem2 sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]

dzisiaj, 19:01Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]

dzisiaj, 18:51marka sko­men­to­wał tek­st Oczarowanie drugą osobą jest [...]

dzisiaj, 18:51marka sko­men­to­wał tek­st Oczy, które kochają, pat­rzą [...]