Być w Rzymie i [...] – piórem2

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest piórem2 — zgromadziliśmy 4 opinie.

Być w Rzy­mie i nie widzieć pa­pieża to jak poz­nać dziew­czynę i nie iść z nią do .... . Wiel­ka stra­ta.

myśl • 14 lipca 2018, 09:55

Pa­pież w ok­nie byl ma­lut­ki za to mo­je łzy wzrusze­nia wiel­kie, ta­kie jak upał przeok­ropny, no­gi mam opuchniete ze zmęcze­nia ale ser­ce pełne ra­dości.
Było warto. 

Nie ale krew mnie za­lała , dosłow­nie. Muas­to strasznie brud­ne za­lud­nione od­ra­pane a ja chciałam mie­szkać w Rzy­mie . Od­kochałam się. Te­moera­tura dziś dochodziła do 38°C ale byłam w ka­takum­bach. Jut­ro papież. 

i zno­wu to samo 

Poz­nałaś dziew­czynę? :) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

yestem

Użytkownicy
O P Q
Aktywność

dzisiaj, 10:36cyt.adela do­dał no­wy tek­st Poezja życia

dzisiaj, 10:33fyrfle do­dał no­wy tek­st Fotografia VI 

dzisiaj, 10:21cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Abecadno

dzisiaj, 09:32yestem sko­men­to­wał tek­st Tak bar­dzo chce­my być [...]

dzisiaj, 09:30yestem sko­men­to­wał tek­st Nie połączy­my się będąc [...]

dzisiaj, 09:29yestem sko­men­to­wał tek­st Abecadno

dzisiaj, 07:55RozaR sko­men­to­wał tek­st Abecadło z nieba spadło

dzisiaj, 07:53RozaR sko­men­to­wał tek­st Ludzie są naiw­ni. Cza­sami [...]

dzisiaj, 07:08Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Nie połączy­my się będąc [...]

wczoraj, 23:01szpiek do­dał no­wy tek­st Tak bar­dzo chce­my być [...]