Brak wiary w siebie, [...] – cyt.adela

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest cyt.adela — zgromadziliśmy 4 opinie.

Brak wiary w siebie, lęk, a wszys­tkie pro­gi wzras­tają jak mury.

Ame­lia

myśl
zebrała 2 fiszki • 19 lipca 2018, 09:24

gdy się nocą budzi miasto
nie lękaj się niewias­to ;) 

;) Cza­sami poiry­towa­ny ko­tek dra­pie bo chciałby dać z siebie coś więcej niż pot­ra­fi, a po­za wbi­janiem pa­zurków w kłębek naj­le­piej wychodzi mu murarstwo. 

ko­tek kłębkiem nerwów... 

Na swoim przykładzie uważam, że stres jest główną przyczyną za­muro­wywa­nia człowieka żyw­cem no ale w ta­kim pięknym świecie przyszło nam żyć ale jest to też ja­kiś efekt ob­ronny przed wy­dup­cze­niem z każdej stro­ny przez bez­względny sys­tem al­bo społeczeństwo niegod­ne zaufa­nia, które przy naj­lep­szej możli­wej okaz­ji wys­ma­ruje cię gównem zwłaszcza jeśli okażesz się od nich lepsza. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
B C D
Aktywność

dzisiaj, 21:34Menedzer5 do­dał no­wy tek­st Może to, co w [...]

dzisiaj, 21:23Przegrany Zwy­cięzca sko­men­to­wał tek­st .samotność ot­wiera drzwi do [...]

dzisiaj, 20:24fyrfle sko­men­to­wał tek­st Logicznym jest, że pra­cuje­my [...]

dzisiaj, 20:21fyrfle sko­men­to­wał tek­st W po­ciągu

dzisiaj, 20:13fyrfle do­dał no­wy tek­st Próbując nie gar­dzić

dzisiaj, 20:08finezja do­dał no­wy tek­st Czasami życie toczy się [...]

dzisiaj, 19:06piórem2 sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]

dzisiaj, 19:01Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]

dzisiaj, 18:51marka sko­men­to­wał tek­st Oczarowanie drugą osobą jest [...]

dzisiaj, 18:51marka sko­men­to­wał tek­st Oczy, które kochają, pat­rzą [...]