Brak wiary w siebie, [...] – cyt.adela

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest cyt.adela — zgromadziliśmy 4 opinie.

Brak wiary w siebie, lęk, a wszys­tkie pro­gi wzras­tają jak mury.

Ame­lia

myśl
zebrała 2 fiszki • 19 lipca 2018, 09:24

gdy się nocą budzi miasto
nie lękaj się niewias­to ;) 

;) Cza­sami poiry­towa­ny ko­tek dra­pie bo chciałby dać z siebie coś więcej niż pot­ra­fi, a po­za wbi­janiem pa­zurków w kłębek naj­le­piej wychodzi mu murarstwo. 

ko­tek kłębkiem nerwów... 

Na swoim przykładzie uważam, że stres jest główną przyczyną za­muro­wywa­nia człowieka żyw­cem no ale w ta­kim pięknym świecie przyszło nam żyć ale jest to też ja­kiś efekt ob­ronny przed wy­dup­cze­niem z każdej stro­ny przez bez­względny sys­tem al­bo społeczeństwo niegod­ne zaufa­nia, które przy naj­lep­szej możli­wej okaz­ji wys­ma­ruje cię gównem zwłaszcza jeśli okażesz się od nich lepsza. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
B C D
Aktywność

dzisiaj, 21:00piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kler? - żenująco nud­ny.  

dzisiaj, 20:54LiaMort sko­men­to­wał tek­st Myślimy, że sięgnęliśmy dna, [...]

dzisiaj, 20:52LiaMort sko­men­to­wał tek­st ludzie ma­li rzad­ko się [...]

dzisiaj, 20:52danioł sko­men­to­wał tek­st Myślimy, że sięgnęliśmy dna, [...]

dzisiaj, 20:50LiaMort do­dał no­wy tek­st Myślimy, że sięgnęliśmy dna, [...]

dzisiaj, 20:45danioł sko­men­to­wał tek­st Każdy kar­mi swoją duszę [...]

dzisiaj, 20:45danioł sko­men­to­wał tek­st Pamiętaj, że ro­biąc krok [...]

dzisiaj, 20:35Menedzer5 do­dał no­wy tek­st Każdy kar­mi swoją duszę [...]

dzisiaj, 20:19Menedzer5 do­dał no­wy tek­st Pamiętaj, że ro­biąc krok [...]

dzisiaj, 20:11doremi do­dał no­wy tek­st kropla ja­du pot­ra­fi zmienić [...]