Bromba Tomasz /pikolo/
 14 kwietnia 2022 roku, godz. 18:50

Pokorę trzeba w sobie wypracować,
jeśli w darze jej nie dostaliśmy.