Bo WOLNOŚĆ, to też [...] – onejka

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest onejka — zgromadziliśmy 3 opinie.

Bo WOL­NOŚĆ, to też za­pach po­wiet­rza ja­kim oddychamy.
Czy w tym kra­ju jes­teśmy wol­ni ?
Czy zniewo­leni, ska­zani na głupotę oku­pantów ko­ryta ? 

myśl
zebrała 8 fiszek • 10 stycznia 2019, 08:58

Niestety...
W do­dat­ku do la­su też już nie war­to się wy­bierać... w ta­kiej at­mosferze każdy strasznie DZI­KO wygląda. :D
Poz­dra­wiam. :)) 

Nasze po­wiet­rze jest strasznie za­nie­czyszczo­ne a na smo­gu zbi­jają kasę,wszędzie go wcis­kają.Czy my jes­teśmy zniewo­leni w pe­wien sposób tak,przez tych os­tatnich na­pew­no.Ja czuję się wol­na nad moim morzem ,moim małym zakątkiem gdzie od­dycham pełną pier­sią przez cały rok;-)poz­drówka Onej;-) 

Moim zda­niem po­wiet­rze ład­nie pachnie do­piero na wiosnę :) 
Wol­ność to nie zer­wa­ne kaj­da­ny i łańcuchy, lecz potęga ducha i ra­dość serca.
Poz­dra­wiam :)) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
N O P
Aktywność

wczoraj, 23:20cyt.adela do­dał no­wy tek­st lepszanoc

wczoraj, 21:31RoseAngel do­dał no­wy tek­st Porwana wiat­rem, ut­ra­ciła grunt [...]

wczoraj, 21:21oszi3 do­dał no­wy tek­st Szukaj plusów, czyń postępy, [...]

wczoraj, 21:09Logos sko­men­to­wał tek­st Chwilowo jes­tem bied­ny i [...]

wczoraj, 20:52danioł sko­men­to­wał tek­st empty the bin...  

wczoraj, 20:51danioł sko­men­to­wał tek­st Zaśnij. Nie budź się, [...]

wczoraj, 20:46fyrfle sko­men­to­wał tek­st Widzę smu­tek w Twoich [...]

wczoraj, 20:45danioł sko­men­to­wał tek­st wszystko co ro­bisz od­da­la [...]

wczoraj, 20:45fyrfle sko­men­to­wał tek­st Jeden wy­kończo­ny człowiek. Ni­by [...]

wczoraj, 20:44danioł sko­men­to­wał tek­st tam dokąd uciekasz mie­szka [...]