(...) bo jest mi [...] – whiterose

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest whiterose — zgromadziliśmy 1 opinia.

(...) bo jest mi ja­koś bliższy niż reszta ludzi.
Bliższy mo­jej duszy,
Niemal bliźniaczej.
Po­mimo, że cza­sami wy­daje mi się że dzieli nas
cały świat,
to nic,
sko­ro naj­wi­doczniej przy­lecieliśmy z tej sa­mej planety.


Pok­re­wieństwo dusz

myśl
zebrała 4 fiszki • 24 lutego 2018, 18:14

nie ule­gaj iluz­ji, pocze­kaj na chwi­le w których słowa będą zbędne..
pok­re­wieństwa ujaw­niają się w cza­sie wspólne­go, treści­wego mil­cze­nia :)) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Smurf007

Użytkownicy
V W Y
Aktywność

dzisiaj, 15:30dark smurf wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 14:43AMA sko­men­to­wał tek­st czas... tyl­ko ból, roz­dzierający, [...]

dzisiaj, 14:38fyrfle do­dał no­wy tek­st Są ścieżki myszy Które ścieżka­mi [...]

dzisiaj, 14:34AMA sko­men­to­wał tek­st Nie pot­rze­buje zachęty ten, [...]

dzisiaj, 14:27Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 14:24Cris sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 14:21Cris do­dał no­wy tek­st Tęskno­ta zaw­sze łomocze [...]

dzisiaj, 14:17zapach_bzu sko­men­to­wał tek­st W drodze do od­na­lezienia

dzisiaj, 13:58NewPerson do­dał no­wy tek­st Mógł wciąż być lecz [...]

dzisiaj, 13:38zofija wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2