bóg jest w tobie, [...] – danioł

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest danioł — zgromadziliśmy 6 opinii.

bóg jest w to­bie, sza­tan by­wa

myśl
zebrała 5 fiszek • 23 września 2018, 10:10

fak­tycznie okazjonalny

po naszemu 

feelin­gs are not facts

par­don my latin 

za­leży ko­go zap­ro­sisz?nie w każdym jest bóg tu bym polemizowała 

Dałeł żeś ek­spert lep­szy od Ga­lic­jusza i Mur­gra­bii do po­tyn­gi n ;) 

dokład­nie, je­den chro­ni od złego, dru­gi karze za zło, które po­pełniłeś, bo pier­wszy coś przespał... 

Niepop­rawny op­ty­mizm.
Obaj by­wają, za­leży ko­go zap­ro­sisz. :) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

yestem

Użytkownicy
C D E
Aktywność

dzisiaj, 18:50zofija sko­men­to­wał tek­st Ulegając modzie, tra­cimy włas­ny [...]

dzisiaj, 18:12bystry.76 wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 17:26rokoko sko­men­to­wał tek­st Dziś wysłałam os­tatnią wiado­mość [...]

dzisiaj, 17:19Katye do­dał no­wy tek­st Potok słów do A.M

dzisiaj, 16:59LiaMort sko­men­to­wał tek­st jeżeli nie podzielisz się [...]

dzisiaj, 16:49Michaelowa sko­men­to­wał tek­st Z Z Z (zem­sta [...]

dzisiaj, 16:48yestem sko­men­to­wał tek­st Zaufania kre­dyt wyczer­pać bar­dzo [...]

dzisiaj, 16:48Michaelowa sko­men­to­wał tek­st Z Z Z (zem­sta [...]

dzisiaj, 16:45yestem sko­men­to­wał tek­st Dziś wysłałam os­tatnią wiado­mość [...]

dzisiaj, 16:42yestem sko­men­to­wał tek­st Obudziłam się o 8:30. [...]