bóg jest w tobie, [...] – danioł

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest danioł — zgromadziliśmy 6 opinii.

bóg jest w to­bie, sza­tan by­wa

myśl
zebrała 5 fiszek • 23 września 2018, 10:10

fak­tycznie okazjonalny

po naszemu 

feelin­gs are not facts

par­don my latin 

za­leży ko­go zap­ro­sisz?nie w każdym jest bóg tu bym polemizowała 

Dałeł żeś ek­spert lep­szy od Ga­lic­jusza i Mur­gra­bii do po­tyn­gi n ;) 

dokład­nie, je­den chro­ni od złego, dru­gi karze za zło, które po­pełniłeś, bo pier­wszy coś przespał... 

Niepop­rawny op­ty­mizm.
Obaj by­wają, za­leży ko­go zap­ro­sisz. :) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

yestem

Użytkownicy
C D E
Aktywność

dzisiaj, 10:36cyt.adela do­dał no­wy tek­st Poezja życia

dzisiaj, 10:33fyrfle do­dał no­wy tek­st Fotografia VI 

dzisiaj, 10:21cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Abecadno

dzisiaj, 09:32yestem sko­men­to­wał tek­st Tak bar­dzo chce­my być [...]

dzisiaj, 09:30yestem sko­men­to­wał tek­st Nie połączy­my się będąc [...]

dzisiaj, 09:29yestem sko­men­to­wał tek­st Abecadno

dzisiaj, 07:55RozaR sko­men­to­wał tek­st Abecadło z nieba spadło

dzisiaj, 07:53RozaR sko­men­to­wał tek­st Ludzie są naiw­ni. Cza­sami [...]

dzisiaj, 07:08Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Nie połączy­my się będąc [...]

wczoraj, 23:01szpiek do­dał no­wy tek­st Tak bar­dzo chce­my być [...]