fyrfle Mirek
 12 grudnia 2014 roku, godz. 9:38

Prostę i mądre, ja bym ta myśl we wszelkich typach szkół powiesił zamiast już nic nikomu nie mówiących godła i krzyża.