Meron Sebastian
 7 lutego 2023 roku, godz. 00:11

Może nie tak plama, ale wobec siebie nieuczciwie jakoś.
Czasem trudno przyznać się sobie samemu, że człek omylnym bywa. I leniem :)

Alojzy Chromola Alek  7 kwietnia 2023 roku, godz. 00:11

Otóż i to. Rację i Pan szanowny ma.
Ten " leń" mnie niebywale rozbawił.
Ukłony!