Biedny podzieli się ostatnią [...] – kati75

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest kati75 — zgromadziliśmy 11 opinii.

Bied­ny podzieli się os­tatnią kromką chleba
bo­gaty tyl­ko tym co mu zby­wa!

myśl
zebrała 6 fiszek • 10 stycznia 2019, 08:25

poniekąd 

Michał cieka­we i traf­ne prze­myśle­nia .Prob­lem jest bar­dziej skom­pli­kowa­ny i tyl­ko życie we­ryfi­kuje kto ja­kim jest i ja­kim sie sta­je człowiekiem.pozdrówka;-) 

móżnsby po­wie­dzieć, że inaczej nie byłby bo­gaty.
jed­nak to chy­ba jest bar­dziej skom­pli­kowa­ne. bied­ny, który zos­tałby bo­gaty nie podzieliłby się wszys­tkim, co ma. wdo­wi grosz nie ważył więcej, gdyż praw­do­podob­nie wys­tar­czyłoby jej [...] — czytaj całość

tu tak wiele sie zmieniło Michel ja też nie nadążam ,ale cóż zos­tajmy sobą ja na­pisałam wczo­raj o gwiaz­dkach aforyzm;-)p 

Jes­tem, ale chy­ba muszę bar­dziej sku­pić swoją uwagę na pra­sie zag­ra­nicznej, bo mam wrażenie, że nie jes­tem w te­macie :)
To już nie pisze się tek­stów o gwiaz­dach, które nie lśniłyby bez mro­ku, al­bo złotych myśli?
Nie do zaak­cepto­wania to jest! :P 

ha­hah;-)p to dob­rze ważne że Ty jesteś;-) 

Nie przychodzę na cy­taty niep­rzy­goto­wany :P Ka­wa mu­si być :) 

mam nadzieję że kawę masz;-)p ?miłego Michel u mnie pa­da śnieg;-) 

bied­ny zacho­wa to dla siebie, bo­gaty będzie się tym chwa­lił w te­lewiz­ji poz­drówka Onejko;-) 

Bar­dzo traf­ne spos­trzeżenie.
Miłego dzion­ka! :) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
J K L
Aktywność

dzisiaj, 21:11Trzykropek sko­men­to­wał tek­st Trudno jest rządzić dru­gimi, [...]

dzisiaj, 21:08Trzykropek sko­men­to­wał tek­st Trudno jest rządzić dru­gimi, [...]

dzisiaj, 20:56piórem2 sko­men­to­wał tek­st Na wy­sokim niebie wiel­ki [...]

dzisiaj, 20:54yestem sko­men­to­wał tek­st Trudno jest rządzić dru­gimi, [...]

dzisiaj, 20:52yestem sko­men­to­wał tek­st Na wy­sokim niebie wiel­ki [...]

dzisiaj, 20:16Trzykropek do­dał no­wy tek­st Przestroga

dzisiaj, 19:28danioł sko­men­to­wał tek­st Im więcej da­jesz, tym [...]

dzisiaj, 19:21RozaR sko­men­to­wał tek­st TR vs PA 

dzisiaj, 18:26piórem2 sko­men­to­wał tek­st Na wy­sokim niebie wiel­ki [...]

dzisiaj, 18:26Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Myśliwski nierząd: dzi­kie strze­lanie [...]