yestem yestem
 20 maja 2019 roku, godz. 22:49

Echhh, widzę, że sobie znalazłeś wroga i coraz lepiej przygotowujesz się do krucjaty. :D
To drugie pochwalam. :)
Otóż nie jestem Ci wrogiem, nie jestem wrogiem nikomu na tym portalu, no chyba, że przeokrutnie tego pragnie. :)
Przyznam, że nudzi mnie już dyskusja na temat komunizmu i kapitalizmu, bo znam wady i zalety obu.
Ale postaram Ci się odpowiedzieć, bo wypada... tak, jak potrafię i jak rozumiem Twoje uwagi.
„Dalej tylko mącisz i mącisz, a konkretów brak, choć proszę o nie od samego początku =)”
W którym [...]

MyArczi Artur
 20 maja 2019 roku, godz. 1:37

"Taaak, to ja ga­dam od rzeczy, a Two­je wy­powie­dzi były spójne, lo­giczne i bar­dzo me­ryto­ryczne"
Dalej tylko mącisz i mącisz, a konkretów brak, choć proszę o nie od samego początku =)

"Mówisz o ko­muniz­mie i ka­pita­liz­mie, ja­ko ideolo­gii, czy masz na myśli us­trój po­lityczno-gos­po­dar­czy, bo pięknie przes­ka­kujesz, a to nie są te sa­me pojęcia"
W każdym miejscu łatwo z kontekstu wywnioskować, o co chodzi, a jeśli masz wątpliwość, to po prostu zapytaj o konkretny wers to sprecyzuję. [...]

yestem yestem
 15 maja 2019 roku, godz. 22:54

Taaak, to ja gadam od rzeczy, a Twoje wypowiedzi były spójne, logiczne i bardzo merytoryczne. :D
Mówisz o komunizmie i kapitalizmie, jako ideologii, czy masz na myśli ustrój polityczno-gospodarczy, bo pięknie przeskakujesz, a to nie są te same pojęcia. Zwiedziłeś Chiny w miesiąc i wiesz wszystko. Cieszę się. Chińczycy są bardzo otwarci i z pewnością bratu znad Wisły pokazali wszystko z czego są dumni i także wszystko, czego się wstydzą. W zasadzie każdy turysta za granicą ma szanse poznać całą prawdę o danym kraju. [...]

MyArczi Artur
 15 maja 2019 roku, godz. 19:53

Oj, znowu gadasz od rzeczy z rozmijaniem, a argumentacji jak nie było w tym temacie, tak dalej nie ma... :)

Jest jeszcze jedna duża różnica między kapitalizmem i komunizmem- tylko kapitalizm w praktyce pcha gospodarkę do przodu.
"Za­pew­niam Cię, że Chi­ny są na­dal ko­munis­tyczne, całe. A to, że so­bie świet­nie radzą z eko­nomią... kosztem małych rączek pra­cujących za garść ryżu, to in­na kwes­tia."
O czym Ty chcesz mnie zapewniać pustymi sloganami? Zwiedzałem Chiny przez miesiąc i widziałem na własne [...]

yestem yestem
 14 maja 2019 roku, godz. 23:56

Wybaczam zwłokę, wybaczam brak zrozumienia, wybaczam rozmijanie się we własnych twierdzeniach itd. :D
Wiesz czym się różni kapitalizm od komunizmu? Kapitalizm, to wyzysk człowieka przez człowieka. A komunizm? Odwrotnie. :D
Zapewniam Cię, że Chiny są nadal komunistyczne, całe. A to, że sobie świetnie radzą z ekonomią... kosztem małych rączek pracujących za garść ryżu, to inna kwestia.
W nowoczesnym świecie? A co to za twór? Nowoczesny, jak na dzisiejsze czasy? Jak na ten region? Jak na takie nakłady? Jak na Twoje [...]

MyArczi Artur
 14 maja 2019 roku, godz. 11:28

Wybacz zwłokę, ale nie miałem dostępu do pc, a nie chciałem pisać mobilnie, bo to katorga
(mam nadzieję, że cytatki nie usuną mi wypowiedzi)

Co do Chin... przecież swoimi wypowiedziami konsekwentnie przybijasz mi piątkę. Zarówno mój przykład Szanghaju, jak i Twoje a) ultraliberalne Makau b) HK z najwyższym wskaźnikiem wolności gospodarczej na świecie, nie ma zupełnie nic wspólnego z komunizmem. Każdy prężnie rozwijający się region Chin jest kapitalistyczny i to kapitalizm zrobił z Chin potęgę gospodarczą, a nie [...]

yestem yestem
 11 maja 2019 roku, godz. 19:48

Udało mi się jakoś tu odpowiedzieć.
Mam nadzieję, że Autor myśli mi wybaczy gadoolstwo.

Pozdrawiam :))

yestem yestem
 11 maja 2019 roku, godz. 19:46

Co do Lenina, to wiele świadczy, że możesz mieć rację (Ty, albo Sutton), znamy wiele faktów z jego życia, niektóre mogą rzeczywiście wskazywać, że ktoś mu, delikatnie mówiąc, pomagał. Jeśli chodzi o Chrystusa, to pozostaje wiara w słowo pisane, w tradycję, w mądrość tego, co głosił, albo też postawa przeciwna, inspirowana przez ??? (tu warto się zastanowić).
Ale nie ma przymusu, nie musisz wierzyć nikomu, możesz szukać własnej prawdy.
Jakie moje odwołania do Jezusa Chrystusa? Normalnie teraz mnie [...]

yestem yestem
 11 maja 2019 roku, godz. 19:46

Nie kreuję żadnych tez, nie twierdzę, że jestem nieomylny, nie lubię tylko, jak ktoś próbuje na siłę udowodnić mój domniemany błąd podpierając się własnymi błędami.

„Przedmiotem dyskusji jest zacytowane przeze mnie kłamstwo w sprawie biedy. W tym kontekście właśnie był pisany mój pierwszy komentarz o trzech panach.” Właśnie zauważyłem. :D

„Obaj byli jedynie cudzą projekcją. Świetnie wyjaśnił to Sutton w "Wall Street and the Bolshevik Revolution: How western capitalists funded Lenin, the Bolsheviks, [...]

yestem yestem
 11 maja 2019 roku, godz. 19:45

Co jest wierutną bzdurą. Bieda jest korzystnym zjawiskiem w komunizmie, bo do oporu i rewolucji potrzebne jest zaplecze finansowe i społeczne. Dlatego też komunizm tępił kościół, który miał historycznie gigantyczne doświadczenie w manipulacji biedną masą.”
Halo, czy Ty w ogóle czytasz, co ja napisałem? Czy czytasz to, co sam wypisujesz? A szkoda.
To nie Ty, to ja zaprzeczałem Twoim twierdzeniom, jakoby celem komunistów było mordowanie i ubożenie świata. To kompletna bzdura. To jest tylko efekt uboczny ich niefrasobliwości i wielu innych wad. „Bieda jest korzystnym zjawiskiem w komunizmie, bo do oporu i rewolucji potrzebne jest zaplecze finansowe” :D Perełka. :D

„To jest właśnie to, co mówiłem o pozamerytorycznej wycieczce. Ja nie twierdze, że podawane przez Ciebie informacje nie są ciekawe lub prawdziwe, mówię jedynie, że nie mają wartości merytorycznej w tej dyskusji, bo używasz ich jako potwierdzenia tez, którym nie przeczyłem, a które sam wykreowałeś.”

yestem yestem
 11 maja 2019 roku, godz. 19:44

MyArczi
„Jeśli chcesz dys¬ku¬tować, to uderz w dys¬kusję, a nie cho¬wasz się gdzieś za wy¬cie-czka¬mi per¬so¬nal¬ny¬mi. Cy¬tuj i pun¬ktuj.
Ge¬neral¬nie roz¬mo¬wa uciekła w ja¬kieś dziw¬ne re¬jony, a przed¬miot dys¬kusji, czy¬li mo¬ja od¬po¬wiedź do myśli OPa, gdzieś gni¬je w cze¬luściach, ale wróci¬my do te¬go.”

Nigdzie się nie chowam, nie wysiaduję jajek na cytatach, zaglądam wtedy, kiedy mam czas. Z nikim tu wojen nie toczę.
Nie ma tu żadnych wycieczek, a rozmowa... toczy się swoją [...]

szpiek Mariusz, Belzebiusz
 10 maja 2019 roku, godz. 10:41

Pepiczki mają komunizm? Niedawno nasze firmy uciekały do Czech, bo tam kwitnie gospodarka wolnorynkowa, gdzieś czytałem że na jednego Czecha przypada dwa razy więcej firm niż w Polsce

MyArczi Artur
 10 maja 2019 roku, godz. 10:41
MyArczi Artur
 10 maja 2019 roku, godz. 10:36

No dobra, odpowiedź wrzucę Ci na priv, może tam się nie spartoli tym razem. :')