viola arvensis fiołek polny
 4 lipca 2022 roku, godz. 8:55

A bezmiar Milosci - życiem w wiecznej, nieopisanej szczęśliwości w Niebie.