Bez ciebie... trudniej będzie [...] – eyesOFsoul

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest eyesOFsoul — zgromadziliśmy 14 opinii.

Bez ciebie... trud­niej będzie mi tra­fić do piekła.

myśl
zebrała 3 fiszki • 21 września 2017, 22:25

Bo fan­ta (zja) jest od te­go... :)) 

Wyt­rawne, ale z fantą. :) 

No dob­rze, może i win­ne, ale wyt­rawne. ;) 

(Nie)...winne. 

... i uśmie­chy jakże niewin­ne. ;) 

:) 

Szko­da, ale lu­bię te spon­ta­niczne po­myłki ;) :D 

Kur­cze... To się po­myliłam? Ja­każ szko­da. ;P 

Ha ha ha :D
Smo­ki nie są at­rakcyj­ne, to pro­pozyc­ja, by szu­kać pośród grec­kich bóstw, miłośników zorzy po­ran­nej. ;) 

Brzmi jak pro­pozyc­ja. Uważaj... Bo mam świadków! I pi­sem­ne do­wody. ;) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

eyesOFsoul

Użytkownicy
D E F
Aktywność

dzisiaj, 11:45dark smurf sko­men­to­wał tek­st Czasami trze­ba sztur­chnąć.. aby [...]

dzisiaj, 11:44dark smurf sko­men­to­wał tek­st Są jeszcze ludzie tak [...]

dzisiaj, 11:30dark smurf sko­men­to­wał tek­st Szanuję, podzi­wiam, czy­tam z [...]

dzisiaj, 11:30Moon G sko­men­to­wał tek­st (noc)nick

dzisiaj, 11:27Moon G sko­men­to­wał tek­st Czasami trze­ba sztur­chnąć.. aby [...]

dzisiaj, 11:26yestem sko­men­to­wał tek­st (noc)nick

dzisiaj, 11:14Moon G sko­men­to­wał tek­st (noc)nick

dzisiaj, 11:13Smurf007 wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

dzisiaj, 11:12Moon G do­dał no­wy tek­st KREW I CIEM­NOŚĆ (piosen­ka)