Bez butów ciężko się [...] – LiaMort

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest LiaMort — zgromadziliśmy 10 opinii.

Bez butów ciężko się obejść.

bo­sym iść.

myśl
zebrała 6 fiszek • 14 marca 2018, 09:27

Gdy fa­cet ku­puje no­we bu­ty, to chce odejść od zołzy ponoć. 

Z drze­wami uważaj, po­myślisz że on młody buk, a to zwykły klon, al­bo li­pa... ;)
Poz­dra­wiam. :)) 

Ni­by jest.. Ale pełno chwastów. :P a ja cho­ciaż ja­kiegoś drze­wa szu­kam. :P żeby op­rzeć można było i mu­si ze mną wyt­rzy­mać jeszcze. ;)

A ja tam lu­bię swo­je bu­ty. Bez nich się nie ob­chodzę. ;) 

An­dzia, co Ty ple­ciesz, te­go kwiatu, to pół światu... prze­cież?... ;)

Tak, po­dob­no Cej­row­ski też jest... zniewa­lający... bo­so. :P:D
Miłego dnia życzę Pa­niom. :)) 

Myśl faj­na, jak zwyk­le po­zytyw­nie zakręco­na :-)))

Na­wiążę też do pier­wsze­go komentarza.
Ste­ven Wil­son cza­sami występu­je bez butów. Wte­dy jest jeszcze bar­dziej ek­scy­tujący... :-))) 

Bez pa­na młode­go nie da ra­dy. ;) a z lus­trem ciężko. ;) 

Szko­da, po­noć niemłodym już, ale też nieziem­sko sek­sownym... byłbym drużbą. :D
Dob­rej noc­ki. :)) 

nie w tym życiu yes­tem. xD 

"Trza być w bu­tach na weselu"
Kiedy urządzasz? :P
Miłego wie­czor­ku. :)) 

Po­lecam kon­cert Za­kopa­wera, nap­rawdę war­to iść...na­wet bez butów. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

fyrfle

Użytkownicy
K L M
Aktywność

dzisiaj, 09:13RozaR sko­men­to­wał tek­st Metamorfoza

dzisiaj, 07:50onejka sko­men­to­wał tek­st Tytuł się za­wiesił w [...]

dzisiaj, 07:47onejka sko­men­to­wał tek­st Po śmier­ci wszys­cy są [...]

dzisiaj, 07:45onejka sko­men­to­wał tek­st Sztywnym, dob­rze być, po śmier­ci.  

dzisiaj, 05:43piórem2 sko­men­to­wał tek­st Usiądż w wy­god­nie, wyrzuć [...]

dzisiaj, 05:27finezja do­dał no­wy tek­st Nawet wy­tar­te o war­gi [...]

dzisiaj, 04:51Sierjoża do­dał no­wy tek­st Jedni piszą o Bo­gu Drudzy [...]

dzisiaj, 04:47Sierjoża sko­men­to­wał tek­st bóg jest w to­bie, [...]

dzisiaj, 04:44Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Metamorfoza

dzisiaj, 04:42Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Usiądż w wy­god­nie, wyrzuć [...]