Bał się, nie tego, [...] – Żelek

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Żelek — zgromadziliśmy 9 opinii.

Bał się, nie te­go, że wszys­tko stra­ci, ale te­go, że nic nie zys­ka.

myśl dnia z 13 sierpnia 2017 roku
zebrała 167 fiszek • 11 maja 2010, 16:26

ha­zar­dzis­ta

trochę łopa­tolo­gicznie napisane 

A naj­prościej byłoby po pros­tu się nie bać. 

To wręcz niepojęte skąd w nas ty­le niepew­ności i bra­ku od­wa­gi by za­ryzy­kować, mi­mo iż wiemy, że nie będzie dru­giej szan­sy, by co­kol­wiek nap­ra­wić, pop­ra­wić, zro­bić inaczej, może lepiej... 

"..życie to ba­lans zysków i strat.." 

Dołączam się do Bożenki.
Pozdrawiam:) 

Ro­zumiem, w su­mie też bym trochę chciał, bo póki co to można mnie naz­wać dru­gim Wer­te­rem :D Dziękuję za opi­nię ;) 

tak.. ciekawe.. 

Tu­taj nieko­nie­cznie mu­si chodzić o zachłan­ność, aczkol­wiek to naj­częstszy przy­padek ;) . Spójrz cho­ciażby na człowieka nie­szczęśli­wie za­kocha­nego, nie boi się ja­kiej­kolwiek stra­ty, tyl­ko te­go, że obiekt je­go wes­tchnień nig­dy nie od­wza­jem­ni uczuć. No, ale oczy­wiście do­wol­ność in­ter­pre­tac­ji :) 

Cza­sami tak jest ... 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

IBELLA

Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

dzisiaj, 01:04róż li­la do­dał no­wy tek­st jabłko ty 

dzisiaj, 00:28scorpion sko­men­to­wał tek­st życiowa za­sada, poz­wa­lająca zacho­wać [...]

dzisiaj, 00:27yestem sko­men­to­wał tek­st godzina zwie­rzeń

dzisiaj, 00:24yestem sko­men­to­wał tek­st Ze wspom­nień i z [...]

dzisiaj, 00:15yestem sko­men­to­wał tek­st Ci którzy naj­mniej po­magają, [...]

dzisiaj, 00:13yestem sko­men­to­wał tek­st miłość nie jest naj­ważniej­sza, [...]

dzisiaj, 00:11yestem sko­men­to­wał tek­st nie muszą cię wszys­cy [...]

dzisiaj, 00:05yestem sko­men­to­wał tek­st podroga

wczoraj, 22:58Ta,heh do­dał no­wy tek­st Jest ta­ki rodzaj ob­ja­wienia, [...]

wczoraj, 22:45har.monic sko­men­to­wał tek­st godzina zwie­rzeń