nicola-57 marianna
 3 stycznia 2015 roku, godz. 17:00

czytając bajki można też urazić siebie, pod warunkiem, że jest się samokrytycznym...