A we własnym wnętrzu [...] – piórem2

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest piórem2 — zgromadziliśmy 37 opinii.

A we włas­nym wnętrzu
bez­pie­czny azyl znaj­duję.

myśl
zebrała 3 fiszki • 7 listopada 2018, 18:44

To co chcesz. 

Cóż może pro­pono­wać ktoś niego­towy? :) 

Więc co proponujesz? 

Nie piszę tu­taj przez pełnomocnika.
Czy kiedyś będę bar­dziej go­towy? :) 

Tyl­ko oso­bis­cie jak bedziesz go­towy . 

Skąd pew­ność, że słowo czy­tane zionie prawdą, nie jest ma­nipu­lacją, czyjąś dyr­dy­małą, wys­saną z pal­ca brednią?
Myśle­nie, ana­lizę, wy­ciąga­nie wniosków (niepochop­ne), także czy­tanie - pochwa­lam.
Cóż to za wi­zuali­zac­je? :) 

Dużo myślę , ana­lizuję; wy­ciągam wnios­ki trochę wi­zuali­zuję?
A prze­de wszys­tkim czytam 

Ale Two­je myśli muszą mieć ja­kieś źródło... chy­ba... zwyk­le gdzieś pow­stają z ja­kiegoś powodu...
Mylę się? 

A tak so­bie myślę. 

Tak myślisz? Skąd ta­ka kon­kluz­ja? :) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

yestem

Użytkownicy
O P Q
Aktywność

dzisiaj, 16:26oszi3 sko­men­to­wał tek­st Zamiast być sa­mowys­tar­czal­ni — [...]

dzisiaj, 14:49sprajtka do­dał no­wy tek­st Echo chodzi za mną

dzisiaj, 12:23sprajtka sko­men­to­wał tek­st Abecadło z nieba spadło

dzisiaj, 11:14bystry.76 wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

dzisiaj, 11:04bystry.76 do­dał no­wy tek­st zwijam cię naprędce jak sta­ry [...]

dzisiaj, 10:20yestem sko­men­to­wał tek­st mikroopowiadanie dwieście dwu­nas­te

dzisiaj, 10:16yestem sko­men­to­wał tek­st Abecadło z nieba spadło

dzisiaj, 10:14yestem sko­men­to­wał tek­st Zamiast być sa­mowys­tar­czal­ni — [...]

dzisiaj, 10:13yestem sko­men­to­wał tek­st Można być pew­nym siebie, [...]

dzisiaj, 10:11yestem sko­men­to­wał tek­st Wrócić tu­taj po kil­ku [...]