A we własnym wnętrzu [...] – piórem2

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest piórem2 — zgromadziliśmy 37 opinii.

A we włas­nym wnętrzu
bez­pie­czny azyl znaj­duję.

myśl
zebrała 3 fiszki • 7 listopada 2018, 18:44

To co chcesz. 

Cóż może pro­pono­wać ktoś niego­towy? :) 

Więc co proponujesz? 

Nie piszę tu­taj przez pełnomocnika.
Czy kiedyś będę bar­dziej go­towy? :) 

Tyl­ko oso­bis­cie jak bedziesz go­towy . 

Skąd pew­ność, że słowo czy­tane zionie prawdą, nie jest ma­nipu­lacją, czyjąś dyr­dy­małą, wys­saną z pal­ca brednią?
Myśle­nie, ana­lizę, wy­ciąga­nie wniosków (niepochop­ne), także czy­tanie - pochwa­lam.
Cóż to za wi­zuali­zac­je? :) 

Dużo myślę , ana­lizuję; wy­ciągam wnios­ki trochę wi­zuali­zuję?
A prze­de wszys­tkim czytam 

Ale Two­je myśli muszą mieć ja­kieś źródło... chy­ba... zwyk­le gdzieś pow­stają z ja­kiegoś powodu...
Mylę się? 

A tak so­bie myślę. 

Tak myślisz? Skąd ta­ka kon­kluz­ja? :) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
O P Q
Aktywność

dzisiaj, 10:36Cropka sko­men­to­wał tek­st Szukając bo­ga idziesz po [...]

dzisiaj, 10:33Fish13 do­dał no­wy tek­st Zapomnieliśmy jak żyć...  

dzisiaj, 08:13doremi wy­powie­dział się w wątku To czy tam­to ? 

dzisiaj, 08:05Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Na ten czas, dob­ra [...]

dzisiaj, 07:54Lila_ sko­men­to­wał tek­st Szukając bo­ga idziesz po [...]

dzisiaj, 07:38Jacob-Filth sko­men­to­wał tek­st Tak

dzisiaj, 07:32ODIUM sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

dzisiaj, 07:31ODIUM sko­men­to­wał tek­st Szukając bo­ga idziesz po [...]

dzisiaj, 07:30ODIUM sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

dzisiaj, 07:22ODIUM sko­men­to­wał tek­st Odmienne poglądy prze­rażają, bo [...]