A we własnym wnętrzu [...] – piórem2

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest piórem2 — zgromadziliśmy 37 opinii.

A we włas­nym wnętrzu
bez­pie­czny azyl znaj­duję.

myśl
zebrała 3 fiszki • 7 listopada 2018, 18:44

To co chcesz. 

Cóż może pro­pono­wać ktoś niego­towy? :) 

Więc co proponujesz? 

Nie piszę tu­taj przez pełnomocnika.
Czy kiedyś będę bar­dziej go­towy? :) 

Tyl­ko oso­bis­cie jak bedziesz go­towy . 

Skąd pew­ność, że słowo czy­tane zionie prawdą, nie jest ma­nipu­lacją, czyjąś dyr­dy­małą, wys­saną z pal­ca brednią?
Myśle­nie, ana­lizę, wy­ciąga­nie wniosków (niepochop­ne), także czy­tanie - pochwa­lam.
Cóż to za wi­zuali­zac­je? :) 

Dużo myślę , ana­lizuję; wy­ciągam wnios­ki trochę wi­zuali­zuję?
A prze­de wszys­tkim czytam 

Ale Two­je myśli muszą mieć ja­kieś źródło... chy­ba... zwyk­le gdzieś pow­stają z ja­kiegoś powodu...
Mylę się? 

A tak so­bie myślę. 

Tak myślisz? Skąd ta­ka kon­kluz­ja? :) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

yestem

Użytkownicy
O P Q
Aktywność

dzisiaj, 11:55onejka sko­men­to­wał tek­st Nie do­wiesz się ile [...]

dzisiaj, 11:52onejka sko­men­to­wał tek­st w za­mie­sza­niu za­haczyły się [...]

dzisiaj, 11:50onejka sko­men­to­wał tek­st dlaczego świat tak bo­gaty nie [...]

dzisiaj, 11:45szpiek sko­men­to­wał tek­st Dobrze, że na cy­tatach [...]

dzisiaj, 11:24zofija sko­men­to­wał tek­st Kiedy od­da­lamy się od [...]

dzisiaj, 11:20filutka do­dał no­wy tek­st Romans. Krótkot­rwałe użycie?

dzisiaj, 11:08zofija sko­men­to­wał tek­st Dobrze, że na cy­tatach [...]

dzisiaj, 11:07zofija do­dał no­wy tek­st Mężczyzna też pot­ra­fi.. tyl­ko trze­ba [...]

dzisiaj, 10:25szpiek sko­men­to­wał tek­st Nie do­wiesz się ile [...]

dzisiaj, 09:19RozaR do­dał no­wy tek­st Sztuka współczes­na