- A ty co? [...] – iceflowers

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest iceflowers — zgromadziliśmy 8 opinii.

- A ty co? Za­kochałaś się, że ta­ka ra­dos­na przez cały dzień jesteś?
- Wręcz prze­ciw­nie, na­reszcie się "od­kochałam" i czuję, że od te­raz mogę góry prze­nosić.

myśl
zebrała 52 fiszki • 8 listopada 2010, 17:42

sko­ro tak mówisz..:) 

prędzej czy później przyj­dzie, za­pew­ne gdy nie będziesz się te­go spodziewała;) coś ta­kiego jak z miłością tyl­ko, że odwrotnie;p 

też cze­kam na ten moment...:> 

To b. dob­rze! :) 

Ze mną tak było, nie chciałam o nim za­pom­nieć, ale na szczęście zmądrzałam;) i dziękuję za miłe słowa:) 

To dob­rze, że się uwol­niłaś :) Bo są dziew­czy­ny, które za wszelką cenę nie chcą się uwol­nic.. Mi­mo że tak byłoby le­piej. I nie, nie mam tu na myśli siebie :) 

Zde­cydo­wanie, to uczu­cie, że na­reszcie się udało uwol­nić od cho­rej miłości da­je wielką moc;D

Dziękuję bar­dzo, również życzę miłego wieczoru!:) 

Czy­li jak wi­dać, nie trze­ba być za­kocha­nym, by góry prze­nosić :)

Poz­dra­wiam ser­decznie i życzę uda­nego wieczoru! 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
H I J
Aktywność

dzisiaj, 17:11piórem2 sko­men­to­wał tek­st joker

dzisiaj, 16:46marka do­dał no­wy tek­st Tęsknocie

dzisiaj, 16:06lajajaj do­dał no­wy tek­st Nauczyłam się śmiać Odejdź [...]

dzisiaj, 14:31wonderful348 do­dał no­wy tek­st Chy­ba coś go po­kuło [...]

dzisiaj, 14:15Spruta sko­men­to­wał tek­st Urodzony dwudzies­te­go pier­wsze­go lip­ca

dzisiaj, 13:51Trzykropek sko­men­to­wał tek­st Urodzony dwudzies­te­go pier­wsze­go lip­ca

dzisiaj, 13:50Jacob_Filth sko­men­to­wał tek­st inny swiat

dzisiaj, 13:49Lila Roe sko­men­to­wał tek­st Urodzony dwudzies­te­go pier­wsze­go lip­ca

dzisiaj, 13:47Trzykropek sko­men­to­wał tek­st Urodzony dwudzies­te­go pier­wsze­go lip­ca

dzisiaj, 13:40Afcia sko­men­to­wał tek­st inny swiat