atlantyda jak śmiała powstać [...] – yestem

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest yestem — zgromadziliśmy 14 opinii.

atlantyda

jak śmiała pow­stać z mar­twych
fal po ty­lu latach
miała za­tonąć prze­cież w morzu
głupo­ty krwi i alkoholu
nie uwie­rzyła w dzieci swoich
mar­ność i plugawość
zna­lazła włas­ne ge­ny w wielkich
których matką według dokumentów
był indianin
kto jej pomaga
sko­ro wszys­tkich ma­my prze­cież w ręku
jak długo można czekać
by się kłam­stwo stało wreszcie prawdą
żeby od­dała swym sąsiadom
wiary nadziei i miłości prochy
i poszła na dno
gdzie jej miejsce
pośród mułu za­pom­nienia

myśl
zebrała 14 fiszek • 7 marca 2018, 00:37

Cmok, cmok... niech słod­ko śni Smok :-))) 

Masz cmo­ka od smo­ka :* :)) 

Bo nie wyt­rzy­mam... :-))) 

Ela, Ty słod­ka Szan­tażys­tko. :))) 

Ar­turze pop­roszę o klucz do Two­jej At­lanty­dy... Bo inaczej będziesz mnie miał na sumieniu...

Rozkładałam sym­bo­likę na części, układam niczym kos­tkę Ru­bika i nic. Nie wszys­tko mi pa­suje. Ale mnie skręca z cieka­wości i mo­jej in­ter­pre­tacyj­nej niemocy...

:-))) 

Kaw­ka bez­mleczna dla Ka­ti... ze smoczą słodyczą. :P

Ma­lusia, wiel­kie dzięki.
Wza­jem­ności. :)) 

Faj­ny :)

Poz­dra­wiam Yes­tem :) 

pos­ta­wisz kawę będziemy kwi­ta:-)mle­ka nie pi­jam hahh;)p 

Las­ki, bo się ru­mieńcem ob­le­wam, a... wyob­raźnia zaczy­na sza­leć. :P:D
Dziękuję. :)) 

zgadzam się z Onejką:) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

wczoraj, 23:15yestem sko­men­to­wał tek­st Ministerstwo Edu­kac­ji za­pom­niało, że [...]

wczoraj, 22:33bystry.76 wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

wczoraj, 22:15yestem sko­men­to­wał tek­st Tylko spełniony człowiek nie [...]

wczoraj, 22:13yestem sko­men­to­wał tek­st „Przynajmniej raz w życiu [...]

wczoraj, 21:56Julka 10 sko­men­to­wał tek­st świadomość to podążanie w [...]

wczoraj, 21:38filutka sko­men­to­wał tek­st „Przynajmniej raz w życiu [...]

wczoraj, 21:33yestem sko­men­to­wał tek­st Z me­dyczne­go pun­ktu widze­nia, [...]

wczoraj, 21:28piórem2 sko­men­to­wał tek­st Tylko spełniony człowiek nie [...]

wczoraj, 21:27yestem sko­men­to­wał tek­st „Przynajmniej raz w życiu [...]

wczoraj, 21:25yestem sko­men­to­wał tek­st Tylko spełniony człowiek nie [...]