A przyjaźń jest wtedy, [...] – Ika1994

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Ika1994 — zgromadziliśmy 4 opinie.

A przy­jaźń jest wte­dy, gdy ktoś po­mimo włas­ne­go smut­ku cie­szy się twoim szczęściem...

myśl
zebrała 92 fiszki • 10 lipca 2010, 14:58

Dziękuję ;) i jeszcze raz przepraszam:) 

Cieszę się, że ci się po­doba, a ten mi­nus ci wybaczam...;) 

Przep­raszam bar­dzo, ale za­miast plu­sa wcisnął mi się mi­nus. Myśl bar­dzo mi się po­doba :) Jeszce raz przepraszam. 

ład­ne :) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

uśmiechnięta

Użytkownicy
H I J
Aktywność

dzisiaj, 10:25Jacob-Filth sko­men­to­wał tek­st W niedom­kniętej fra­mudze ok­na Sta­roświat [...]

dzisiaj, 10:25Jacob-Filth sko­men­to­wał tek­st Poezja to umieć po­ruszyć [...]

dzisiaj, 10:22Abe cadło do­dał no­wy tek­st Ludzie mylą sek­sa­pil z [...]

dzisiaj, 09:55fyrfle do­dał no­wy tek­st Fotografia XV 

dzisiaj, 09:51Naja sko­men­to­wał tek­st nie mam wiele bo i [...]

dzisiaj, 09:51fyrfle do­dał no­wy tek­st 19-22.04.2019r. część 2 

dzisiaj, 09:24onejka do­dał no­wy tek­st nie mam wiele bo i [...]

dzisiaj, 08:41Abe cadło wy­powie­dział się w wątku To czy tam­to ? 

dzisiaj, 08:39Abe cadło sko­men­to­wał tek­st Świat nie jest wyjątko­wy. [...] 

dzisiaj, 08:39Abe cadło sko­men­to­wał tek­st Dynamizm życia, je­go rucho­mość [...]