A przyjaźń jest wtedy, [...] – Ika1994

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Ika1994 — zgromadziliśmy 4 opinie.

A przy­jaźń jest wte­dy, gdy ktoś po­mimo włas­ne­go smut­ku cie­szy się twoim szczęściem...

myśl
zebrała 92 fiszki • 10 lipca 2010, 16:58

Dziękuję ;) i jeszcze raz przepraszam:) 

Cieszę się, że ci się po­doba, a ten mi­nus ci wybaczam...;) 

Przep­raszam bar­dzo, ale za­miast plu­sa wcisnął mi się mi­nus. Myśl bar­dzo mi się po­doba :) Jeszce raz przepraszam. 

ład­ne :) 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

uśmiechnięta

Użytkownicy
H I J
Aktywność

dzisiaj, 16:08.Rodia sko­men­to­wał tek­st Szarak jest dob­rym kan­dy­datem [...]

dzisiaj, 16:07.Rodia sko­men­to­wał tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

dzisiaj, 16:06.Rodia sko­men­to­wał tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

dzisiaj, 15:40.Rodia sko­men­to­wał tek­st pusta za­toka sa­mot­ne mat­ki [...]

dzisiaj, 15:21tallea do­dał no­wy tek­st Mówienie, to for­ma bun­tu. [...] 

dzisiaj, 15:19tallea sko­men­to­wał tek­st Czasem wyj­dzie człowieko­wi afo­ryzm, [...]

dzisiaj, 15:12tallea sko­men­to­wał tek­st pusta za­toka sa­mot­ne mat­ki [...]

dzisiaj, 15:11tallea do­dał no­wy tek­st Dla dwóch osób, nie [...]

dzisiaj, 14:20Spruta sko­men­to­wał tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

dzisiaj, 14:11Spruta sko­men­to­wał tek­st pusta za­toka sa­mot­ne mat­ki [...]