Agresja przybiera na wadze [...] – Czarownica

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Czarownica — zgromadziliśmy 3 opinie.

Ag­resja przy­biera na wadze , gdy nasza podświado­mość śpi.

myśl
zebrała 5 fiszek • 10 maja 2015, 11:56

Dla mnie ag­resja to im­puls naszej świado­mości dziala­my pod wpływem chwi­li gdy podświado­mie wiemy że ag­resja nie jest ko­nie­czna. Zaz­wyczaj ag­resja wy­nika z naszej ig­no­ran­cji na podświado­mość która usy­piamy z tyłu głowy. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Czarownica

Użytkownicy
B C D
Aktywność

dzisiaj, 00:17piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kozy w Pa­ryżu chodzą [...]

dzisiaj, 00:17piórem2 sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]

wczoraj, 23:39po-duszka sko­men­to­wał tek­st 8.08

wczoraj, 22:12Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Kozy w Pa­ryżu chodzą [...]

wczoraj, 22:11Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]

wczoraj, 21:50piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kozy w Pa­ryżu chodzą [...]

wczoraj, 21:48piórem2 sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]

wczoraj, 21:46piórem2 sko­men­to­wał tek­st Zostawił ro­zeb­raną na łóżku, [...]

wczoraj, 21:46Sierjoża do­dał no­wy tek­st Kozy w Pa­ryżu chodzą [...]

wczoraj, 21:44Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]