greased lightning .
 26 stycznia 2022 roku, godz. 2:39

Ośmielę się stwierdzić,

że wszystkim..... :-)