Baartekk
 19 września 2022 roku, godz. 22:50

Chciałoby się powiedzieć, że tak.
Lecz, nie.