Ach te choróbska, [...] – Cris

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Cris — zgromadziliśmy 10 opinii.

Ach te choróbska, co­raz częściej bez nich nie da się żyć...

Krys­ty­na A. Sz. 07.03.2018r. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 7 marca 2018, 20:32

Naj­ważniej­sze, żeby znały swo­je miej­sce w życiu i wie­działy, że człowiek żyje dla przy­jem­ności, a nie dla cierpienia. 

Mag­do, Ma­lusia poz­dra­wiam ser­decznie :) 

Ale le­piej aby trzy­mały się z da­leka ;)

Poz­dra­wiam Cris :) 

- Bu­ziak­sy b/wi­ruso­we :))* 

Dzięki za wi­zytę. Poz­dra­wiam Was :) 

poz­dra­wiam Cris:-) 

Moc­na prowokacja. 

Dziękuję nic mi nie do­lega, choć przy­da się...
myśl naszła mnie przy roz­mo­wie o nich z kimś kto miał prob­le­my, które skończyły się odejściem par­tne­ra do Pa­na. Smutne.

:)) 

Życzę zdrówka. :)) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
B C D
Aktywność

dzisiaj, 11:52szpiek sko­men­to­wał tek­st Tak łat­wo sie wy­powiadać [...]

dzisiaj, 11:49kati75 sko­men­to­wał tek­st Szukając szczęścia,zgu­biłam uśmiech.  

dzisiaj, 11:32kati75 sko­men­to­wał tek­st żyjesz na ty­le na [...]

dzisiaj, 11:30kati75 sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 11:30kati75 sko­men­to­wał tek­st bóg jest w to­bie, [...]

dzisiaj, 11:26kati75 sko­men­to­wał tek­st Sztywnym, dob­rze być, po śmier­ci.  

dzisiaj, 11:20kati75 do­dał no­wy tek­st Tak łat­wo sie wy­powiadać [...]

dzisiaj, 10:31szpulka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 10:04piórem2 sko­men­to­wał tek­st Jedni piszą o Bo­gu Drudzy [...]

dzisiaj, 09:13RozaR sko­men­to­wał tek­st Metamorfoza