12 maja 2020 roku, godz. 9:46
 11 maja 2020 roku, godz. 13:02