Witaj. ZnówSłowanachodząmi na kartkę. Chcę [...] – karciawiersze

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest karciawiersze — zgromadziliśmy 1 opinia.

Kolejny list, którego nigdy nie otrzymasz..

Wi­taj. Znów Słowa nachodzą mi na kartkę.

Chcę abyś wie­dział ,że mi­mo og­ro­mu miłości która Cię darzę, szczęścia , które­go miałam pod dos­tatkiem przy Twoim bo­ku, nie pot­ra­fię żyć z tak wiel­kim ba­gażem ki­lometrów które nas dzielą. Wy­bacz mi mo­je tęskno­ty, mo­je kruche siły kto­re zniszczyły nadzieję na nas.
Lecz zaw­sze będę Cię kochać. Mój praw­dzi­wy , mój naj­wspa­nial­szy.

Wiara we mnie duża, iż jes­teśmy so­bie pi­sani, w świecie pełnym go­ryczy roz­stań, a także krótkich nic niez­nacza­cych ro­mansów.

Jeszcze się spot­ka­my , na tym jakże małym świecie. Ja nadzieji wte­dy będąc pełna
Obiecuję Nie zwątpić w nas..
Przyrze­kam.

list
zebrał 2 fiszki • 20 czerwca 2018, 23:31

szczes­ciarz, ko­mu tyl­ko ki­lomet­ry sto­ja na drodze 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
J K L
Aktywność

dzisiaj, 09:13RozaR sko­men­to­wał tek­st Metamorfoza

dzisiaj, 07:50onejka sko­men­to­wał tek­st Tytuł się za­wiesił w [...]

dzisiaj, 07:47onejka sko­men­to­wał tek­st Po śmier­ci wszys­cy są [...]

dzisiaj, 07:45onejka sko­men­to­wał tek­st Sztywnym, dob­rze być, po śmier­ci.  

dzisiaj, 05:43piórem2 sko­men­to­wał tek­st Usiądż w wy­god­nie, wyrzuć [...]

dzisiaj, 05:27finezja do­dał no­wy tek­st Nawet wy­tar­te o war­gi [...]

dzisiaj, 04:51Sierjoża do­dał no­wy tek­st Jedni piszą o Bo­gu Drudzy [...]

dzisiaj, 04:47Sierjoża sko­men­to­wał tek­st bóg jest w to­bie, [...]

dzisiaj, 04:44Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Metamorfoza

dzisiaj, 04:42Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Usiądż w wy­god­nie, wyrzuć [...]