Witaj. ZnówSłowanachodząmi na kartkę. Chcę [...] – karciawiersze

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest karciawiersze — zgromadziliśmy 1 opinia.

Kolejny list, którego nigdy nie otrzymasz..

Wi­taj. Znów Słowa nachodzą mi na kartkę.

Chcę abyś wie­dział ,że mi­mo og­ro­mu miłości która Cię darzę, szczęścia , które­go miałam pod dos­tatkiem przy Twoim bo­ku, nie pot­ra­fię żyć z tak wiel­kim ba­gażem ki­lometrów które nas dzielą. Wy­bacz mi mo­je tęskno­ty, mo­je kruche siły kto­re zniszczyły nadzieję na nas.
Lecz zaw­sze będę Cię kochać. Mój praw­dzi­wy , mój naj­wspa­nial­szy.

Wiara we mnie duża, iż jes­teśmy so­bie pi­sani, w świecie pełnym go­ryczy roz­stań, a także krótkich nic niez­nacza­cych ro­mansów.

Jeszcze się spot­ka­my , na tym jakże małym świecie. Ja nadzieji wte­dy będąc pełna
Obiecuję Nie zwątpić w nas..
Przyrze­kam.

list
zebrał 1 fiszkę • 20 czerwca 2018, 23:31

szczes­ciarz, ko­mu tyl­ko ki­lomet­ry sto­ja na drodze 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
J K L
Aktywność

dzisiaj, 18:49bystry.76 do­dał no­wy tek­st chociaż spra­wa do­biegła końca wciąż zwra­cam [...]

dzisiaj, 18:37piórem2 sko­men­to­wał tek­st Być w Rzy­mie i [...]

dzisiaj, 18:35piórem2 sko­men­to­wał tek­st Jeżeli bałagan jest twórczy, [...]

dzisiaj, 18:23piórem2 sko­men­to­wał tek­st Jakże zat­rważająco bo­les­ne to [...]

dzisiaj, 18:13piórem2 sko­men­to­wał tek­st Ja się py­tom gdzie [...]

dzisiaj, 18:12piórem2 sko­men­to­wał tek­st Dziś dziewicę można spot­kać [...]

dzisiaj, 17:41yestem sko­men­to­wał tek­st Jest dop­rawdy wiel­kim bałwochwal­stwem [...]

dzisiaj, 17:36yestem sko­men­to­wał tek­st Karłowacieją wiel­kie myśli w [...]

dzisiaj, 17:34yestem sko­men­to­wał tek­st Dom, w którym mie­szka [...]

dzisiaj, 17:28yestem sko­men­to­wał tek­st Jeżeli bałagan jest twórczy, [...]