Jako, że Admin zwrócił [...] – annak

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest annak — zgromadziliśmy 5 opinii.

Otwarty list do Wszystkich Cytatowiczów...

Ja­ko, że Ad­min zwrócił się z prośbą, abym tu nie wkle­jała listów, bo to nie jest stro­na na ta­kie pub­li­kac­je i że "Ho­merów pot­rze­ba, a nie wo­jujących Her­ku­lesów" ...zgadzam się i usza­nuję prośbę Ad­mi­na Cy­tatów, po­mimo, że to tu w tym miej­scu mnie i moich blis­kich zniesławiono, a co nie oz­nacza, że zre­zyg­no­wałam...dla­tego lis­ty wkleję na mo­jej stro­nie ma­nifo...bo nie padło pub­licznie przep­raszam, gdyż pycha i za­rozu­miałość auto­rom opo­wiada­nia nie poz­wa­la na od­ro­binę po­kory.

list
zebrał 22 fiszki • 10 lipca 2013, 17:29

Jul­ka10,nie rób z siebie "niewi­niątka" bo da­leko ci do niego, zaw­sze byłaś dwu­lico­wa i fałszy­wa! więc nie wty­kaj mi swoich przy­war!!! ..ko­mu ty te kłam­stwa chcesz włożyć? mnie na pew­no ci się [...] — czytaj całość

Zas­ta­nawia mnie an­nak jed­no ja­kimi uczu­ciami się kieru­jesz, jak wiel­ka jest Two­ja hipokryzja?
Czyżbyś za­pom­niałaś sens swo­jej myśli ... „ i kat może zmienić się w ofiarę „
Jeżeli chce się wal­czyć o rodzinę, [...] — czytaj całość

po­każ mi ten wier­sz pa­jacu? bo to było oświad­cze­nie ja­kich tu wiele! żad­na ta­jem­ni­ca, że ja­kie ma jul­ka i ile klas skończo­nych ! wys­tar­czy wejść na jej pro­fil na nk i umieć [...] — czytaj całość

pozwól buk­sal pa­cyn­ko, że ci przy­pomnę wasz sms je­den z 9 po­noć ten naj­bar­dziej do przełknięcia, więc na­wet nie chcę myśleć co było w po­zos­tałych! do waszej real­nej przy­jaciółki:

Cy­tuję je­den z nich, [...] — czytaj całość

An­nak, aż dziw bie­rze, jak ty mieścisz w fi­lig­ra­nowej fi­gurze ty­le ja­du, o ! Pat­rz, ule­wa ci się żółć. Dob­rze, że po­dałaś stronę, będzie gdzie wkle­jać two­je na­pas­tli­we, ohyd­ne ko­men­tarze. I ty [...] — czytaj całość

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Buksal

Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 19:01nicola-57 sko­men­to­wał tek­st zacznij pi­sać na we­soło resztę [...]

dzisiaj, 18:55nicola-57 sko­men­to­wał tek­st największą siłę prze­bicia ma [...]

dzisiaj, 18:45piórem2 do­dał no­wy tek­st Chcesz mieć święty spokój [...]

dzisiaj, 18:43piórem2 do­dał no­wy tek­st Długie wier­sze piszą poeci [...]

dzisiaj, 18:41piórem2 do­dał no­wy tek­st Klnąć może każdy ale [...]

dzisiaj, 18:40piórem2 do­dał no­wy tek­st Zdradzić może każdy ale [...]

dzisiaj, 18:39piórem2 do­dał no­wy tek­st Toną nie ci którzy [...]

dzisiaj, 18:39Whitename sko­men­to­wał tek­st Dróg jest wiele ale [...]

dzisiaj, 18:38piórem2 do­dał no­wy tek­st Dróg jest wiele ale [...]

dzisiaj, 18:28Whitename sko­men­to­wał tek­st Ci błagają o li­tość, [...]