Jako, że Admin zwrócił [...] – annak

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest annak — zgromadziliśmy 5 opinii.

Otwarty list do Wszystkich Cytatowiczów...

Ja­ko, że Ad­min zwrócił się z prośbą, abym tu nie wkle­jała listów, bo to nie jest stro­na na ta­kie pub­li­kac­je i że "Ho­merów pot­rze­ba, a nie wo­jujących Her­ku­lesów" ...zgadzam się i usza­nuję prośbę Ad­mi­na Cy­tatów, po­mimo, że to tu w tym miej­scu mnie i moich blis­kich zniesławiono, a co nie oz­nacza, że zre­zyg­no­wałam...dla­tego lis­ty wkleję na mo­jej stro­nie ma­nifo...bo nie padło pub­licznie przep­raszam, gdyż pycha i za­rozu­miałość auto­rom opo­wiada­nia nie poz­wa­la na od­ro­binę po­kory.

list
zebrał 22 fiszki • 10 lipca 2013, 17:29

Jul­ka10,nie rób z siebie "niewi­niątka" bo da­leko ci do niego, zaw­sze byłaś dwu­lico­wa i fałszy­wa! więc nie wty­kaj mi swoich przy­war!!! ..ko­mu ty te kłam­stwa chcesz włożyć? mnie na pew­no ci się [...] — czytaj całość

Zas­ta­nawia mnie an­nak jed­no ja­kimi uczu­ciami się kieru­jesz, jak wiel­ka jest Two­ja hipokryzja?
Czyżbyś za­pom­niałaś sens swo­jej myśli ... „ i kat może zmienić się w ofiarę „
Jeżeli chce się wal­czyć o rodzinę, [...] — czytaj całość

po­każ mi ten wier­sz pa­jacu? bo to było oświad­cze­nie ja­kich tu wiele! żad­na ta­jem­ni­ca, że ja­kie ma jul­ka i ile klas skończo­nych ! wys­tar­czy wejść na jej pro­fil na nk i umieć [...] — czytaj całość

pozwól buk­sal pa­cyn­ko, że ci przy­pomnę wasz sms je­den z 9 po­noć ten naj­bar­dziej do przełknięcia, więc na­wet nie chcę myśleć co było w po­zos­tałych! do waszej real­nej przy­jaciółki:

Cy­tuję je­den z nich, [...] — czytaj całość

An­nak, aż dziw bie­rze, jak ty mieścisz w fi­lig­ra­nowej fi­gurze ty­le ja­du, o ! Pat­rz, ule­wa ci się żółć. Dob­rze, że po­dałaś stronę, będzie gdzie wkle­jać two­je na­pas­tli­we, ohyd­ne ko­men­tarze. I ty [...] — czytaj całość

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Buksal

Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 14:33Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Zamknij na chwilę oczy [...]

dzisiaj, 13:10fyrfle sko­men­to­wał tek­st Do Pa­na J 

dzisiaj, 12:54oszi3 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę tęsknić...  

dzisiaj, 12:44oszi3 sko­men­to­wał tek­st Wolę to­talną nudę od [...]

dzisiaj, 12:36kati75 sko­men­to­wał tek­st zimą opa­dam wy­rosnę prze­biśniegiem już wkrótce [...]

dzisiaj, 12:27kati75 sko­men­to­wał tek­st śniężyczka

dzisiaj, 12:26kati75 sko­men­to­wał tek­st Lipy rzu­cały liście pod [...]

dzisiaj, 12:24kati75 sko­men­to­wał tek­st Czasem by­wa tak, że [...]