Victoria Angel
 25 czerwca 2023 roku, godz. 19:35

Z jaką czułością, zrobiło się słodko. :-)))