Jeśli rozchylę nogi chcę [...] – piórem2

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest piórem2 — zgromadziliśmy 52 opinie.

myśl o trudnym tytule

Jeśli roz­chylę no­gi
chcę byś wciąż pat­rzał mi w oczy.
Czy to real­ne?

list
zebrał 2 fiszki • 21 czerwca 2018, 15:14

Co mówią no­we, białe zęby Ibisza? :D
Po­dob­no nas­to­lat­ki nie mają ta­kich zębów. :P
Tak, dla niektórych ko­biet to też zwierzę juczne i po­ciągo­we... :D 

Fa­cet ma dużo z konia. 

Pióro ku­niewi sie we zym­by pat­rzy. Fa­cetów trak­tu­jesz jak kuni? 

a jak się tak na­paczał :)p to po­tem ją zniena­widził a na mar­gi­nesie jak mu rozłożyła to nie miał wyjścia mu­siał pat­rzeć :_)fa­ceci to wzro­kow­cy pat­rzą w de­kolt więc na pier­wsze spot­ka­nie długa spódni­ca ,golf pod szyję wte­dy będzie pat­rzył ko­biecie w oczy;_) 

Ja nie py­tam . Poz­naję to po zębach. 

Nie zgadłaś. Dru­gie py­tanie jest O WIEK. :D
Miłego dnia. :)) 

-Gdzie pra­cuje.
- gdzie był na wa­kac­jach.
- co czy­tał ostatnio.
-co myśli na te­mat obec­nej sy­tuac­ji po­litycznej na Świecie. I w Pol­sce.
- jak spędza wol­ny czas.
-i ja­kiej mu­zyki słucha. 

Jasne.
Zgad­nij ja­kie py­tanie za­dają ko­biety fa­ceto­wi, jak już znają je­go imię. :)
:)) 

Oj Ar­tur Ar­tur prze­cież wiek nie gra roli. 

Bożen­ka spraw­dza wiek fa­ceta tym pier­wias­tkiem... :D
Po­miar może być niep­re­cyzyj­ny. :P 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
O P Q
Aktywność

dzisiaj, 10:58Cropka do­dał no­wy tek­st Każdy ko­lej­ny le­karz to [...]

dzisiaj, 10:56kati75 sko­men­to­wał tek­st Jeśli myślisz o czymś, [...]

dzisiaj, 10:51kati75 sko­men­to­wał tek­st w życiu bez gra­nic [...]

dzisiaj, 10:48kati75 sko­men­to­wał tek­st Dotyk*

dzisiaj, 10:22onejka sko­men­to­wał tek­st Jeśli myślisz o czymś, [...]

dzisiaj, 10:18onejka sko­men­to­wał tek­st w życiu bez gra­nic [...]

dzisiaj, 09:45piórem2 sko­men­to­wał tek­st Spójrz proszę w niebo [...]

dzisiaj, 09:43piórem2 sko­men­to­wał tek­st Komunikujemy się składając nie [...]

dzisiaj, 09:28Cropka do­dał no­wy tek­st Komunikujemy się składając nie [...]